MədəniyyətVideo

İtalyanın Robbilər Şurasının şərəfli sədri«Jerusalem Post»-un azərbaycanpərəst saxtalıqlarını çılpaqlandırıb

İtalyanın Robbilər Şurasının şərəfli sədri rabbi professor Cüzeppe Larasi «Jerusalem Post» mətbunun redaksiyasına açıq məktub göndərərək onunla məqalənin azərbaycanpərəstlik saxtalıqlarını çılpaqlayıb.
“Armenpress”in verdiyi məlumata görə, məqalədə qeyd olunub “13 aprel 2016-cı il .Hörmətli cənablar Ermənistan və Azərbaycanın münaqişəsinə aid olan İsrail Baruxun məqaləsini oxudum,hansı ki, sizin elektron saytınızda dərc olunub, orada qeyd olunub ki, (http://www.jpost.com/…/Azerbaijan-under-siege-A-friend-of-…həqiqətən təccüblənərək dərindən sarsılmışam.Məqaləni oxuyarkən çətin deyilmi, Ermənistana və erməni xalqına qarşi istiqamətlənmiş düşmənçiliyi hiss etmək,özü də elə bir bir xalqa hansı ki, İsraelə qarşı dostcasına davranır.
Ermənistan, baxmayaraq ki, strateji və ucqar ehtiyacından çıxış edərək İranın müttəfiqi olub.Dünyanın çox erməniləri eləcə də Amerikada həmçinin Avropada İsrailin və yəhudilərin sədaqətli dost və yoldaşlarıdır və adətən digər çoxsaylı xalqlarla müqayisədə islam dünyasıyla əlaqədar bizim məsələlərimizi daha düzgün dərk edirlər.Bütün bunları hesaba almaqla hər halda məqalə açıq aydın saxtalıqlar nümayiş edir. Onlardan ən pisi və ən təhrifedicisi o təkiddir ki, Azrbaycan dünyanın ən birinci xristian xalqıdır
Sual doğulur ki, nə üçün Səudiyyə Ərəbistanı deyil? Həmin təkidi əsaslandıran nüfuzlu mətnlər hansılardır?.Siz öz müxbirinizi təqdim etməyə borcluydunuz.İlk ölkə hansı ki, Xristianlığı qəbul edib necə dövlət dini, məhz Ermənistan olub hələ Niqealitiez Şurasından bir neçə il əvvəl (325-ci il).
Sanki, elə bir nüfuzlu qəzetdə necə ki, sizindir, gərək ki, oxşar nöqsanla üzləşmək qeyri mümkün olaydı, xüsusən oxşar tərzli qüsurlu informasiyayla üzləşmək.
İndi aydındır ki, ermənilər bu olsu Ermənistanda yaxud bütün dünyada, kimlər ki, bu məqaləni oxuyurlar istər istəməz çəkinmədən İsrailə və onun xalqına qarşı nifrətlə yanaşmalı olacaqdır. Mən provaslav sionist rabbiyəm və bununla fəxr edirəm.Hazırda haçan ki, dəqiqliklə təsəvvür etmək oar ki, İsrailə, Orta Şərqdə Azərbaycan kimi strateji həmkar olmaq nə üçün vacibdir, hər halda qəbul ediləsi deyil ki, digər zərər çəkənlər kimlər ki, ermənilərdir, kimlər ki, öz tarixlərinin bütün gedişatında daima yox edilmək təhlükəsi altında olmuşlar ( bunusa biz yəhudilər gərək yaxşı anlayaq) necə işgəncə verən, əzab verən tərəf olaraq nümayiş olunsun. Ümidvaram ki, tezliklə imkan və yer ayıracaqsınız ermənilərin fikrini ifadə etmək üçün ki,25.04.2016-cı ildə İtalyanın Rabbilər Şurasının şərəfli sədri «Jerusalem Post»-un azərbaycanpərəst saxtalıqları bu xoşagəlməz vəziyyəti düzələcək və (sizin mütaliyəçilərinizə qarşı hörmətdən çıxış edərək kimlərin sırasında mən də varam) sizin inama layiq olduğunuz, sədaqətliyiniz və nüfuzunuz bərpa olunacaq.
Həmin elektron məktubu professor Antoniya Arslana mənim hörmət etdiyim rəfiqəmə göndərirəm kim ki, İtalyanın nümunəvi erməni yazıçısıdır.
Professor Arslan, kimin ki, qələmi ümumdünya tanınmış betseller “Toroğaylar yuvası” əsərinə aiddir hansı ki, təəssüflər olsun ki, indiyəcən yebrayca tərcümə olunmayıb daima İsrailin və yəhudi xalqının etibarlı və sədaqətli yoldaşı olub.
Məncə, faydalı olardı ki, onlardan müsahibə götürəydiniz.

Siz,”İtalyanın Robbilər Şurasının şərəfli sədri«Jerusalem Post»-un azərbaycanpərəst saxtalıqlarını çılpaqlandırıb” sərlöhvəli buraxılışı dinlədiniz.

Daha çox göstər
Back to top button