BaşlıcaTəhlil

«Gariwo»: Dağlıq Qarabağın tanınılması beynəlxalq cəmiyyətin borcudur sayatda dərc olunan məqalədə DQ xalqının müstəqil dövlətçiliy təstiqləmək hüququna geri nəzər yetirilib.

İtalyanın “GARIWO” (Garden of Righteous people- xalqın müqəddəslər  bağı) Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət qurmaq hüququna dair  qeyri hökumət təşkilatı məqalə dərc eidb.

Məqalənin  başlanığıcında müəllif qeyd edir ki, özü Ermənistana aprel müharibəsinin son günlərində gəlib və gələn kimi sakinlərin  demək olar ki, bütün təbəqələriylə  təmasda olmuşdur. Özünün həmsöhbətçilərinin narahatlıqlarını və  qayğılarını təsvir edərək müəllif  qeyd edir ki, “adamların narahatlıqlarını  və  qədim ağrı qarışığını xatırladan vəziyyətdən Soyqırımının xatirələrinəcən, sarsılmışdır”.

Qanlı keçmişin xəyalları  : Bakının, Sumqayıtın, Kirovabadın qırğınlarından 1915-ci ilə kimi və onun  insanlıq, mənəvi, siyasi  süqutedici nəticələri gözə görünən idi. Bütün bunlar aprelin 24-dən cəmi bir neçə gün əvvəl idi”-deyərək müəllif yazır.

Erməni Soyqırımını tanımaq məsələsində Türkiyənin siyasətçiliyi barədə  müəllif sorğu-sual edir, yəni,  öz qənaətimizi   ifadə edə bilərikmi Dağlıq Qarabağın erməni mənliyini tanımaq o faciəli nəticələrin əvəz ödənilməsi olacaq  haça ki, ermənilər  illər öncə  yoxediləyə düçar olaraq  daşımışlar.

Bu baxımla müəllif  insalara  İsrailin yaranması tarixini   xatırladır vurğulamaqla ki, yəhudilər qarşısında olan  mənəvi  börclarını  yerinə yetirmək üçün  insanlıq onlara icazə verdi ki, İsrail dövlətini yaratsınlar Odur ki, müəllifin  fikrincə, bu mexanizm ola bilsin ki, Dağlıq Qarabağ amilində həmçinin işləsin.

 

“İki səbəb qeyd edə bilərəm ki, nə üçün ermənilərin tələblərinin yeri olmalıdır

Birincisi, Qarabağ ermənilərinin  Azərbaycanın  tərkibində olmamasıdır o da Azərbaycanda ermənilərə qarşı təstiqlənmiş millətçilik nifrətçiliyiylə dolğun siyasətçilikdən doğan təhlükələrdir.Bu azad özünü idarəçilik prinsipinə aiddir. Əsas məqsəd burada  icazə verməməkdir ki, Qarabağ erməniləri   eyni müqəddarata  nəsib olmasın hansı ki, Naxicevanda ermənilərin başına gəlmişdir, haçan ki, zorakalıqla tamamiylə öz ev eşiklərini tərk etdilər. Dünya iki dəfə Kosovonun və Cənubi Sudanın nümunələriylə ərazi bütövlüyü  prinsipinin pozuntusunu qəbul edib o vəziyyətdən çıxmaqla  ki, həmin xalqlar qatil və  bağılamayan bir dövlətin tərkibində yaşaya bilməzdilər.Haçan ki, azərbaycnalılar vaxtıyla ermənilərin qırğınlarını təşkil etmişdilər. İndi də bədbəxtlikdən az adamlar şübhələnir ki,əgər Azərbaycan  Qarabağa nəzarəti əlinə alarsa həmin nifrətçilik yeni  cinayətkarlıqlara  yer açacaq.

Üçüncüsü,Dağlıq Qarabağ yeganə insanlıq və ərazi itkisinin, beynəlxalq cəmiyyət  ermənilərə 1915-ci ildə və ona ardıcıllıq edən hadisələrlə bağlı əvəz ödəməsi olacaqdır. Beynəlxalq cəmiyyət  Avropa ölkələrindən başlayaraq gərək anlasın ki, indi  qızğın  nöqtədə, belə desək, Türkiyənin müttəfiqi Azərbaycanın vasitəsiylə Türkiyəyə   dəqiqliklə  işarə etmyin vaxtıdır.

Təhlil edərək sonuncu vurğulayır ki, yalnız bu tərzlə və danışıq  prosesinə yardım etməklə beynəlxalq cəmiyyət məsələnin həllinə çata bilər.

Daha çox göstər
Back to top button