Təhlil

Avropa Şurası “Rassizmə və dözümsüzlüyə qarşı Avropa komitəsi” (ECRI) bu gün Azərbaycana dair hesabat dərc edib

Avropa Şurası “Rassizmə və dözümsüzlüyə qarşı Avropa komitəsi” (ECRI) bu gün Azərbaycana dair hesabat dərc edib. “Rassizmə və dözümsüzlüyə qarşı Avropa komitəsi”nin Azərbaycana dair hesabatında bir sıra məsələlər qaldırılır ki, onlar da narahatçılıqa yer verir.
Hesabatda deyildiyi kimi, siaysi rəhbərlər, təhsil ocaxları, eləcə də mətbuat vasitələri ermənilərə qarşı nifrət toxumunu səpməyi davam edir.
“Azərbaycanlıların bütün bir nəsli həmin nifrətçilik retorçuluğunu dinləməklə yaşlanıb.
Ermənistan ilə barışığa tərəfdar olan insan haqlarının aktivistləri mübahisəli günahlandırmalarla azadlıqdan məhrum olunublar”-deyərək hesabatda bildirilib.
Üstəlik hesabat həmçinin Ramil Səfərova geri nəzər yetirir,kim ki, 2012-ci ildə Azərbaycan hakimiyyətləri tərəfindən əfv olunmuşdur.

“Budapeştdə erməni ordusunun xidmətçisini öldürdüyü üçün ömürlük azadlıqdan məhrum olunmuş Ramil Səfərova Azərbaycan hakimiyyətləri əfv elan etdi, azadlığa buraxıldı rassizm cinayətkarlığını hesaba almadan, onun cəzasıızlığının hiss ediləcək təhlükəsinə məhəl qoymadan vəzifəsində irəliləyiş tədbiq etdilər”-deyərək hesabatda bildirilib.
ECRI Azərbaycan hakimiyyətlərindən tələb edir ki, proseslər əldə etsin ki, dövlət vəzifəliləri ermənilərə qarşı nifrətçilik amillərindən kənar olsunlar.
Müstəqil mülki ictimaiyyətin formalaşması üçün müvafiq, müxtəlif şəraitlər yaradılsın.
Məruzəni təşkil edənlər qeyd edirlər ki, Azərbaycana səfərləri zamanı hakimiyyətlər qeyd edirlər ki, Azərbaycan yüksək dözümü olan bir ölkədir harada ki, nifrətçilik halları nadir hallarda olur.
ECRI bu sözləri mesaj olaraq qəbul edir və əksini faktlaşdırır ki, 2014-cü ilin oktyabrnda Azərbaycan mətbusunun araşdırılması nəticələriylə informasiyanın 3,9 %-i nifrətçilik təbliğatı olub ki,onlartın əksər hissəsi ermənilərə aid olub.
Bu baxımla ECRI- Azərbaycan hakimiyyətlərini səsləyir ki. Ermənilərlə bağlı məsələlərə qayıdarkən mənfi fonda təqdim etməməli və düşmənçilik mühitini yaratmamalıdır.
Qeyd olunur ki, DQ münaqişəsi ilə bağlı Ermənistan və ermənilər “düşmən” hesab olunur və açıq-aydın nifrətçilik ifadələriylə müşaiyyət olunur.
ECRI mənbəələrinə görə münaqişəylə bağlı Azərbaycanda daxili siyasət diskursu mövcuddur və Azərbaycan rəhbərliyi dairəsində təhsil sistemində və mətbuat vasitələrində ermənilərə istiqamətlənmiş şantajlar böyük vüsət tapıb.
“Siyasi rəqabətçilər erməni köklərinin olmasında yaxud erməni mənbələrindən zəmanətlənməkdə günahlandırılır.
2012-ci il araşdırmalarına görə,91%-i Ermənistanı Azərbaycanın ən böyük düşməni olaraq dərk edir”-deyə hesabatda qeyd olunur.
Nifrətçilik amillərinə cavab olaraq ECRI-nin qənaətincə, ermənilərə nifrətçilik olaylarına qarşı mübarizə aparmaq üçün qətiyyətli əməliyyatlara başlamaq lazımdır.
Qeyd olunur ki,ermənilərə istiqamətlənmiş nifrətçilik çıxışlarınn çoxsaylı təsvirləri DQ münaqişəsiylə bağlı toqquşma siyasətçiliyinin hissəsini təşkil edir.
“Hesaba almaqla nifrətçilik çıxışlarının nəticələrini necə ATƏT MQ-u, eləcə də, ECRI düşünür ki, bu daimi xaraxter daşıyan informasiya vasitələri də daxil olunmaqla nifrətçiliyə son qoyulmalıdır, əvəzindəsə qarşılıqlı inam mühitini formalaşdırmaq lazımdır”-deyə “Avropa Şurasının Rassizmə və dözümsüzlüyə qarşı Avropa komitəsi”nin Azərbaycana dair hesabatında bildirilib.
Hazırkı anda hesabat rəsmi saytda hələlik yerləşdirilməyib
Panarama.am onu rəsmi el ünvanındn alıb.

Daha çox göstər
Back to top button