Beynəlxalq

Azәrbaycan ordusunda yenә qeyri-döyüş itki var

İlkin mәlumatlara görә İyunun 26-da Beylәqәn rayonunun «N» hәrbi hissәsindә 1997-ci il tәvәllüdlü Nəcəfov Elburus Fərəc oğlu intihat edib. Azәrbaycan Müdafiyә Nazirliyi hәrbçinin ölümü ilә bağlı hәlә ki heç bir mәlumat vermәyib.Bu haqda iyinun 27-dә müxalif «Meydan TV» saytının baş müxbiri Hәbib Әbdullayev (Müntәzir) xәbәr verdi.
Hәrbçi Bakı Yasamal rayonu sakini idi.
Qeyd edәk ki, iynunun 20-dә Azәrbaycan MN tәrәfindәn gizlәdilmiş yeni 3 ölәn hәrbçi barәdә mәlumat yaymışdı. Yayılan mәlumәtlara görә, onlar da qeyri-döyüş itkilәrdir.
İyunun 22-dә Hәbib Müntәzir daha 2 ölәn hәrbçi haqda xәbәr vermişdi.
Ümimiyәtcә bir hәftә әrzindә mәlum oldu ki, iyun ayında Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrindә әn azı 6 itki var. Bu barәdә isә, nә AR MN nә dә hökumata yaxın xәbәr saytları mәlumat vermir.

Daha çox göstər
Back to top button