İctimaiyyət

Azәrabaycan tәrәfi öz itkin düşәnlәrlә heç maraqlanmır: Rima Arakelyan

Artsax (Qarabaǧ) müharibәsindә itkin düşәn döyüşçülәrin sayı tәxminәn 200 nәfәrdir. Bu barәdә jurnalistlәrә «İtkin Düşәn Azadlıq Döyüşçülәrinin Ailә Şurası» vәtәndaş cәmiyyәtinin sәdri, 24 ildir itkin düşәn azadlıq döyüşçüsu Şahen Arakelyanın anası Rima Arakelyan deyib.
«Deyә bilәrәm ki, mәsәlә bizimlә Azәrbәycan tәrәfi arasında tәmәsin olmamasıdır. Onlarla görüş tәşkil etmәk mümkün deyil. Әgәr Azәrbaycanda Qızıl Xaç Komitәsinin ofisi olmasaydı, bizim ümumiyәtlә heç bir şeyimiz olmazdı»,-deyә VC-nın sәdri qeyd edib.
Onun sözlәrinә görә, ER Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar komissiyasında әsirlәrin axtarışlarla әlaqәdәr ixstisaslaşmış qrub var vә onların fәaliyyәtindә irәlilayiş var.
«Nәticәlәr barәdә aydın heç bir şey deyә bilmәrәm, bәzi dәqiqlәşmәlәr hәyata keçirilir, әmin elәyirәm ki, işlәr irәlilәyir. Ancaq bu dәqiqlәşmәlәr kifayәt qәdәr çәtindir, Azәrbaycan tәrәfi işlәrә heç dәstәklәmir, onlara öz itkin düşәnlәr heç maraqlı deyil.»,- deyә R. Arakelyan vurǧuladı.

Daha çox göstər
Back to top button