İctimaiyyət

Azərbaycan “İslam dövlətinin” tərkib hissəsidir

İslam internetində müraciətlər və fotoşəkillər çox dövrüyyə edir ki, onlar da Azərbaycana aiddir.
Xüsusən dövr edən fotoşəkillərdən birində Azərbaycan bütünlüklə “İslam dövlətinin” qara rənglə və loqosuyla bürünmüşdür.

Yanında isə tanınmış çeçen komandiri Abu Umar aş-Şişaminin təsviridir.

Onu şərh edərək ərəbşünas Sarkis Qrikoryan dedi ki, son dövrdə Azərbaycana dair iddialar və bəyanatlara çox rast gəlirik,
islam internet resurslarındasa Azərbaycan tematikasıyla fotoşəkillər dövrüyyəyə qoyulub.

“Deyilənə yanar misal olaraq bir neçə ay öncə Feysbook şəbəkəsində aktivliklə fəaliyyət göstərən«Арран аль-Исламийя» azərbaycanlı

islamistlər üçün açılmış səhifə idi ki, onun da başlıca fotoşəklində yenidən
“İslam dövlətinin” qara rənginə bürünmüş Azərbaycan idi.

Səhifə isə azərbaycanlı islamistlərin, Azərbaycanda hökm sürən vəziyyətin
və cihad mübarizəsi barədə gündəlik rejimlə təzələnən informasiyalar verirdi.

Təsvir olunan fotoşəklə gəlincə, o doğurdanda qeyri-adidir”-deyərək ərəbşünas qeyd etmiş sonrasa əlavə etmişdir ki, “əvvəlan o səbəblə ki, Azərbaycan bütünlüklə “İslam dövlətinin” rəmziylə təsvir olunur, yəni qara bayraqla.

Bu isə o deməkdir ki, islamistlər vardır, kimlər ki, Azərbaycanı “İslam dövlətinin “ tərkibində görür.
Busa öz növbəsində o deməkdir ki, azərbaycanlı islamistlər nəinki yalnız Yaxın Şərqdə baş vermiş hərbi əməliyyatlarda var, həm də, onlar məhz
Azərbaycanda xeyli aktivdirlər.

Sonuncular özlərini “İslam dövlətinin” silahlıları hesab edir ki, onlar da Azərbaycanda islam xəlifələrini yaratmaq üçün həlak olmağa hazırdır.
Ondan başqa azərbaycanlı islamistlərdən çoxları özlərinin liderini çeçen
komandiri, Suriyədə və İrakda aparılan cihad mübarizəsində gözə çarpan Abu Umar aş Şişanini qəbul edir.

O artıq gənc yaşından Suriyədə və İrakda yürüdülən cihad mübarizəsində
olduqca məşhur oldu, həmçinin islamistlər dairəsində böyük nüfuz sahibi

oldu və xüsusi bir standarta çevrildi ki, ona da nəinki yalnız qafqazlı, o cümlədən azərbaycanlı islamistlər, digər aləmin digər bölgülərində
yaşayan gənc cihadlılar da səy göstərməyə başladı”-deyərək ərəbşünas S.Qrikoryan yekunlaşdırdı.

Daha çox göstər
Back to top button