Siyasət

DQR: Azәrbaycan tәrәfi Talış kәndi yaxınlıǧında kәnd tәsәrrüfat işlәrilә mәşǧul olan mülki vәtәndaşları hәdәfә alıb

Qarabaǧ-Azәrbaycan silhalı birlәşmәlәrinin tәmas xәttinin müxtәlif itiqamәtlәrindә, rәqib yaxın әrazilәrindә kәnd tәsәrrüfatı işlәrilә mәşǧul olan mülki şәxslәri hәdәfә alaraq, mütәmadi olaraq avtomat silahlarından  atәşkәs rejimi pozmaǧa başladı. Bu haqda Daıǧlıq Qarabaǧ Respublikasının Müdafiә Nazirliyinin mәtbuat xidmәtindәn mәlumat verilir.

Xüsusәn, bu gün saat 14:10 raddәlәrindә, Talış kәndi yaxınlıǧında taxıl biçini aparılanda belә bir hadisә vaş verib, xoşbәxtlikdәn xәsәrәt alan yoxdur.

DQR-nın Müdafiә Nazirliyi Azәrbaycan tәrәfinә tәxribat xatarkterli hәrәkәtlәrindәn vә tәsәrrüfәt işlәrilә mәşǧul olan şәxslәrini hәdәfә almaqdan әl çәkmәyә caǧırır, әks tәqdirdә bütün mәsüliyyәt  Azәrbaycan tәrәfinә düşәcәk.

Daha çox göstər
Back to top button