İctimaiyyət

Ermənistanda təxris olunmuş ordu xidmətçilərinin texnoloji təhsil və məşğuliyyət təminatı proqramına başlanılıb

Ermənistanda “ER Silahlı qüvvələrindən təxris olunmuş ordu xidmətçilərinin informasiya texnoloqiyaları sahəsində “Təhsil və məşğuliyyətin təmini” proqramını təşəbbüs ediblər.

İnformasion texnoloqiyalar ittifaqından verilən məlumata görə,, Proqramın məqsədi əsaslandırıcı mühəndislik bilikləri və apreldə aparılan döyüş əməliyyatlarının iştirakçısı, təxsis olunmuş yaxud yaxın vaxtlarda təxsis ediləcək müvəqqəti ordu xidmətçilərinə,

yaralı ordu xidmətçilərinə, onların ailə üzvülərinə eləcə də həlak olmuşların ailə üzvülərinə həvalə olunur.

Texnoloqiyalar sahəsində artan aktivliyi hesaba almaqla, ixtissasçılıq tələbatı bazarında proqram dərslikləri başa vurmuş şəxslərin məşğuliyyət məsələsini, həmçinin onların daxilində texnoloji sərmayəçilik qabiliyyətlərinin toxumunu səpməkdir.

Təhsil mərkəzlərində 130-a qədər mühəndislik qrupu təssis olunub.Orada nəzərdə tutulub ki,”ER SQ-dən təxris olunan ordu xidmətçilərinin informasiya texnoloqiyaları sahəsində təhsil və məşğuliyyətinin təmini” proqramı əsaslandırılsın.

Proqram dərsliklər vasitəsiylə həyata keçirilib.

Daha çox göstər
Back to top button