BaşlıcaTəhlil

Şavarş Koçaryan: “DQ əsas məsələsinin patetli nizamlanması startı DQR tanınılmasıyla Azərbaycan tərəfindən verilməlidir

ATƏT MQ həmsədrləri tərəfindən təklif olunan Madrid sənədi, Qarabağ əsas məsələsinin qarşılıqlı güzəştlər üzərində əsaslanmış patetli həlli özündə əks edir.Bu haqda ER Xİ nazirinin müavini Şavarş

Koçaryan Panarama.am-ın “cənab Koçaryan Qarabağ əsas məsələsinin mərhələli nizamlanmasına dair Azərbaycan rəhbərinin bəyanatını çecə şərh edərdiniz?”- sualını belə cavablandırmışdır.
“Həmin patetli nizamlanmanın əsaslı elementlərindən biri Dağlıq Qarabağın hüququ statusunun yekun qərarı Dağlıq Qarabağ xalqının mütləq qanun qüvvəsində olan iradəsinin ifadəsidir.

Ümumyyətlə Madrid sənədinin, o cümlədən, necə danışıq prosesinin əsası olaraq referendum ideyasının qəbul edilməsi Ermənistan Respublikasının ciddi qarşılıqlı güzəşti olub

Çünki,Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinə dair referendum hələ, beynəlxalq qanun əsaslandırıcı normlarına və Sovet İtifaqının o zanda olan Konsitusiyasına və qanunnaməsinə am müvafiq olaraq Sovet İttifaqının süqutundan öncə keçirilib.

Yeni referendum ideyası vasitəçilər tərəfindən onunla əsaslandırılırdı ki, Azərbaycanın rəhbərliyinə vaxt ayrılsın öz sakinlərinə referendumun keçirilməsinin qaçılmazlığına, eləcə də, uzun müddətli sülhə hazırlasın , müharibəyə yox.

Lakin Azərbaycanın rəhbərliyi Madrid sənədinin qəbulundan sonra olan müddətdə danışıq prosesinin varlığını təhrif etmək, erməniərə qarşı nifrət toxumuni səpmək, öz sakinərini müharibəyə hazırlamaq,Dağlıq Qarabağ Respublikası və Ermənistan Respublikasıyla sərhəddin uzunluğuyla bir gərginliyi saxlamaqla təcavüzkar əməllərini həyata keçirmək ümçün var qüvvəsindən istifadə etdi.

Lakin Azərbaycanın rəhbərliyi Madrid sənədinin qəbulundan sonra olan müddətdə danışıq prosesinin varlığını təhrif etməklə, ermənilərə qarşı kin kidurət toxumunu səpməklə, öz sakinlərini müharibəyə hazırlamaqla DQR və Ermənistan ilə sərhəd uzunluğuyla bir gərginliyi qorumaqla və təcavüzkar əməllər həyata keçirməklə davam etməyə başladı.

Oxşar nümunəli siyasətçiliyin məntiqli davamı Azərbaycan tərəfindən DQR-a qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasıyla davamı idi hansı ki 1994-95-ci illərdə atəşkəs rejiminin əstiq olunması və atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi barədə üçtərəfli Azərbaycan, DQ və Ermənistanın müddətsiz sazişlərlə zünün beynəlxalq öhdəliklərini kobudluqla pozuntusuyla öz əksini tapdı.

Beynəlxalq cəmiyyət Azərbaycana , sivilizasiyalı konstruktiv fona qayıtmaq imkanını verib.

Onun üçün Bakı gərək mayın 16-da Vyanada qəbul olunmuş və iyunun 20-də Sankt Peterburqda təstiq olunmuş razılaşmaları həyata keçirsin və DQ münaqişəsinin nizamlanması ətrfında danışıqların başlanması üçün mühüm olan mühitin formalaşmasına yardım etsin.

Lakin Azərbaycanın rəhbərliyinin bəyanatları bir daha Bakının müdaxiləçilər tərəfindən özünə həvalə olunan həminn fürsəti itirmiş olur.

Azərbaycanın aprel aqressiyası qətiyyətli şəkildə öz rəhbərliyinin qabiliyyətsizliyini isbat etdi.Məhz özü tərəfindən imzalanmış razılaşmalarla öhdəsində olan məsuliyyətlərdən imtina etdi və sübut etdi ki,DQ əsas məsələsinin patetli nizamlanmasının startı gərək Azərbaycan tərəfindən DQR-nı tanımaqla və Azərbaycan tərəfindən DQR-nın okupasiya olunmuş ərazilərinin geriyə qaytarılması hazırlığıyla bağlı bəyanatla həyata keçirilsin.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün DQ ilə hər hansısa əlqəsi yoxdur belə ki, münaqişə gərək DQ xalqının özünü idarəçilik hüququnun icra olunması və Azərbaycanın özünü idarə etmiş DQR-a qarşı həyata keçirilən aqressiya üçün cavabdehliyi çərçivələrində həyata keçirilsin”-deyərək Şavarş Koçaryan bəyan edib.

Daha çox göstər
Back to top button