BaşlıcaBeynəlxalq

Serj Sarkisyan: “Ən mühümü odur ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkibindən çıxsın”

Dağlıq Qarabağ sakinləri yalnız Azərbaycanın tərkibindən kənarda təhlükəsiz yaşaya bilər. Bu haqda ümumərəb nüfuzli “Al Mayadin” televiziya kanalına verdiyi müsahibəsində Ermnistanın prezidenti Serj Sarkisyan bəyan edərək qeyd edib ki, Qarabağ xalqınının təhlükəsizliyinin zəmanəti olaraq Ermənistan üçün bu ən mühüm məsələlərdən biri olub və indi də qalmaqdadır.

“Həmin təhlükəsizlik isə yalnız və yalnız Azərbaycanın tərkibindən kənarda təmin oluna bilər.Hər hansısa biri üçün indi şübhə yoxdur əgər hansısa şər zarafatla heç olmazsa bir gün Qarabağ Azərbaycanın tərkibində peyda olunsun, inanın ki, Qarabağda bircə erməni də qalmayacaq.

Belə ki, ən mühümü odur ki, DQ Azərbaycanın tərkibindən çıxsın,bax ən mühümü budur” deyərək Ermənistanın ptezidenti qeyd edib.

Prezident xatırladıb ki, Artaxda minilliklərlə ermənilər yaşayıb və o heç vaxt Azərbaycanın hissəsi olmayıb. :” Rusiyanın sovetləşməsindən sonra Kommunist partiyasının Qavqaz byürosunun qərarıyla DQ Azərbaycana zorla verildi baxmayaraq ki, Azərbaycan ilə heç bir ümumiliyi yox idi

Oxşar tərzlə eləcə də Naxicevan ilə davrandılar hansı ki, bu gün tamamiylə ermənilərdən təmizlənib. Erməni tarixi mədəniyyət irsi demək olar ki, ləğv edilib. Bir neçə il əvvəl heç kəs o cümlədən YUNESKO həmin cinayətkarlığın qarşısını almağı bacarmadı.

DQ-da 21-ci ildən başlayaraq həmin fikirlə adamlar demək olar ki, uyğunlaşmamışlar. Ondan asılı olraq SSRİ-də hansı dəyişikliklər baş verir, nə qdədərlə azad səslənmək olardı, həmin hərəkat mütəmadi olaraq həqiqətə çevrilməyə başladı.Adamlar Ermənistanla birləşmək istəyində idi”-deyə Serj Sarkisyan bəyan edib.

Region coğrafi baxımla əhatəli olmamasına baxmayaraq bununla belə burada müxtəli mənafelər üst üstə düşmür ki, o da münaqişənin üzərinə təsir etməyə bilməz-deyə Serj sarkisyan qeyd edərək əlavə edib ki, Qarabağ xalqı heç vaxt Azərbaycanın tərkibində yaşamağa razı olmaz.

“Söz əlbətdə güc haqqında deyil ona görə ki, istənilən ali hökmranlıq hətta istənlən beynəlxalq struktur bu məsələni güclə həll edə bilər dediyim odur ki, qarabağlıları yox etmək olar istəniən zoakalıq etmək olar lakin Azərbaycanın tərkibində yaşamaq üçün onu əmin etmək qeyri mümkündür”-deyərək Ermənistanın prezidenti vurğulayıb.

Şübhəsiz ki, ilk növbədə iradı DQ-da yaşayanlarındı Onlar hansı statusla yaşamağa razıdır müstəqil dövlətdəmi yoxsa Ermənistan Respublikasına birləşsinlər.
Mənim üçün hər şeydən mühümü odur ki, DQ sakinlərinin təhlükəsizliyi təmin edilmiş olsun ki, onlar öz tarixi Vətənində rahat yaşasınlar o qədər nə qədər ki, bu dünya mövcud olacaq.

Daha çox göstər
Back to top button