Başlıcaİctimaiyyət

Beynəlxalq İnsan haqları federasiyası DQ münaqişəsinə geri nəzər salıb

Beynəlxalq İnsan haqları federasiyası DQ münaqişəsinə cari il apprelində gərginlikdən sonra yaranmış vəziyyət və beynəlxalq insansevərlik və insan haqlarını protokollaşdırılan çoxsaylı

pozuntular kontekstində geri nəzər salıb.

“Sovet İttifaqının süqutundan sonra demək olar ki, 30 il DQ statusuna dair regionda ən faciəli münaqişələrdən biri həyatları tərk etməyi davam edir.

Aprel zorakalıqlarından sonra hansılar ki, qanlı qadalı idi 1994-cü il atəşkəsindən bəri tərəflər bir birilərini atəşkəsi pozmaqda günaahlandırırlar” –deyərək şərhdə qeyd edilib.

Beynəlxalq İnsan haqları federasiyası (FIDH) münaqişə özündən olduqca böyük təhlükə doğurur deməklə beynəlxalq cəmiyyət məhdudiyyətli diqqətə layiq görür onu, nə ki, aprel ayında hərbi əməliyyatlara aparıb çatdırdı.

Mülki şəxslərin eləcə də mülki tikintilərin hədəflənməsini Beynəlxalq İnsan haqları federasiyası Beynəlxalq qanun nöqtei nəzərincə qeyri qanuni taptantı hesab edir.

Protokollaşdırılmış faktların nəticəsində FIDH, azərbaycanlı əskərlər tərəfindən Talışın sakinləri olan 3 qocaların qətllərini vurğulayır. Onların

cəsədlərini təhqir etmək hallarını, eləcə də Kərəm Sloyanın başını bədənindən ayrılması faktını misal gətirir ki, onun başını azərbaycanlı əskərlər necə kənddən-kəndə dolaşaraq hərbi qələbə kimi onu təsvir edirdilər.

“Bütün bunlar müharibə cinayətkarlıqlarıdır.

Ölənlərin cəsədlərini təhqir etmək və haramlamaq beynəlxalq insansevərlik qanunuyla məhkum edilir”-deyə bəyanatda bildirilir..

FIDH- münaqişəli tərəfləri səsləyir ki beynəlxalq insansevərlik və insan haqları qanunaməsinin beynəlxalq sənədlərin müdəalarına hörmət edilsin necə ki, 1994-cü ildə əldə olunan atəşkəs müqaviləsi idi.

Müharibə təbliğatından və nifrətçilikdən uzaq olunsun.

FIDH həmçinin tərəflərə məsləhət verir ki, Beynəlxalq İstintaq məhkəməsini Roma statusunu, eləcə də Azərbaycanı səsləyir ki, Cenevrə konvesiyasını (1949) iki əlavə protokolları (1977) icra etsin.

Daha çox göstər
Back to top button