Siyasət

DQR-da Konstitusiya konsepsiyası mәhkәmә sisteminin tәmsilçilәri vә ziyalılarla müzakirә olundu

Mütәxәsislәr komissiyasının tәşәbbüssü ilә tәşkil edilәn Konstitusiya dәyişikliklәrinin konsepsiyasının ictimai müzakirәlәri İyulun 26-da Artsax Dövlәt Üniversitetindә davam etdi. Müzakirәlәrdә Mәhkәmә sisteminin tәmsilçiliәri, Respublikanın digәr Ali tәhsil müәsisәlәrinin hüquqşünaslıq, politologiya, elәcә dә tarix elminin mühazirəçilәri iştirak elәyiblәr.

DQ-nın Patlamentinin mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumatına görә, mütәxәsislәr komissiyasının sәdri Aşot Ǧulyan komissiya tәrәfindәn bu günә kimi hәyata keçirilmiş işləri tәqdim etdikdәn sonrә konsepsiyasının lahiyәsini tәqdim elәdi.

Sonra görüşün iştirakçıları mütәxәsislәr komissiyasına konsepsiyasının lahiyәsindә hakimiyyətin bölünməsi, müvazinəti, məhkəmə sektorunda qanunların tənzimlənməsində həmin sektorunun təmsilçilərinin iştirakının mümkün olması, insan haqlarlının Avropa standartlarına, həmçinin milli mentalitetə uyğun olması və dövlət idarəçiliyinin modelləri barədə suallar ünvanlayıblar.

Görüş zamanı mütəxəsislər komissiyası bi neçə təkliflər alıb, o cümlədən Konstitusiya lahiyəsinin tənzimlənməsi mərhələsində müvafiq mütəxəsislərdən ibarət iş qrupunun yaratması, eləcə də təkliflər və fikirlər üçün müvafiq platform yaratması olubdu.

Müzakirələrdən sonar Aşot Ğulyan Ölkə üçün mühüm sənədinin hazırlanmasında ictimaiyyətinin iştirakını yüksək qiymatlandirərək, əlavə elədi ki, geosiyasi proseslərinən sürətli dəyişməsində Artsax müəyyən addımlar atmaq üçün daima hazır olmalıdır.

Daha çox göstər
Back to top button