Ekonomika

Soçidə Avrasiya hökumətlərarası şurasının sessiyası açılıb

Avqustun 12-də Avrasiya hökumətlərarası şurasının sessiyası açılacaq.

RF hökumət rəhbərinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 2015 –ci il yanvarında Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqının işə başlanmasından etibarən görüş altıncı olacaqdır.

Gözlənildiyinə görə sessiya ərzində Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqının Gömrük qanunnaməsi layihəsi üzərində aparılan işlərin gedişatı müzakirə olunacaq ki, o da Gömrük İttifaqının 2009-cu ildə qəbul etdiyi Gömrük qanunnaməsini əvəz edəcəkdir.

Yeniləşmiş sənədin məqsədi malların dövrüyyəyə qoyulmasıdır o cümlədən gömrük prosesslərini informasiyalaşması hesabına onun həyata keçirilməsidir

Ondan başqa Ermənistan,Belorusiya,Qrğızıstan,Qazaxıstan və Rusiya hökumətləri rəhbərləri dərman təchizatlarının birgə bazarının formalaşmasdı məsələlərini müzakirə edəcəklər.

Həmin sahədə hazırlaşmış qərarları ittifaqın Gömrük ərazisində dərmanların birlikdə dövrüyyəyə qoyulmasını nizamlamaq birləşməsi müzakirə olunacaq.

Avrasiyanın hökumətlərarası şurası hökumətlər rəhbərləri səviyyəsiylə Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqının orqanlarından biri olaraq sahmanlaşdırılıb.

Oxşar sessiya ildə iki dəfə keçirilir.

Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı şurasının sessiyalarının gündəliyi Avrasiya İqtisadiyyatı komissiyası tərəfindən üzv dövlətlərinin təklifləri əsası üzərində formalaşdırılır.

2016-cı ildə Hökumətlərarası çuraya Qazaxıstan rəhbərlik edir.

Daha çox göstər
Back to top button