BaşlıcaSiyasət

26 il əvvəl bu gündə Ermənistanın Müstəqillik qətnaməsi qəbul olundu

26 il əvvəl bu gündə Ermənistanın Ali Şurası birinci sessiyasında Ermənistanın Müstəqillik qətnaməsi qəbul olundu ki, onunla Ermənistanın Müstəqil Dövlətçiliyi prosesinin başlanığıcı qoyuldu.

Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası şurasının qərarıyla Erməni Sovet Sosialist Respublikası, dəyişilərək Ermənistan Respublikası adlandırıldı,lakin fəaliyyət göstərən 12-ci çağırışıyla, Ali Şura Ermənistan Respublikasının birinci çağırışlı Ali Şura adlandırıldı.

“Ermənistan Sovet Soaialist Respublikası Ermənistan xalqıbın birləşmiş iradəsini ifadə edərək erməni xalqının müqəddaratı qarşısında ümumermənilərin arzu və diləklərinin həyata keçirilməsi və tarixi ədalətin bərpası işində,İnsan haqlarının ümumi qətnaməsinin prinsiplərindən doğmaqla,1989-cu il dekabrın 1-də

“Erməni Sovet Sosialist Respublikası və Dağlıq Qarabağın birləşməsi barədə”,Ermənistan

Sovet Sosialist Respublikası Ali Şurası və DQ Şurasının birgə qərarı üzərinə dayaqlanmaqla, 1918-ci il mayın 28-də yaranmış Müstəqil Ermənistan Respublikası demokratik adət-ənənələrini inkişaf etdirməklə,

məsələni demokratiya qanun ictimaiyətini yaratmaq məsələsini qarşıya qoyaraq, yaranmış Müstəqil Ermənistan Respublikasının Demokratik adət və ənənələrindən öz məsuliyyətindən çıxış etməklə dərk edərək, müstəqil dövlətçiliyin təstiqlənməsi prosesinə başlanığıc qoyulmasını elan edib”- deyərək qətnamədə bəyan olunur.

Sənəd 12 bəndlərdən tərtib olunub.

Sənədi Ali Şuranın sessiyasında Aram Manukyan oxudu, Ümumerməni katolikosu Vazqen Birinci isə vətəndaşların qərarına öz xeyir-dualarını verdi.

Qətnamənin qəbulundan düz bir il sonra 1991-ci il sentyabrın 21-də Ermənistanda müstəqillik referendumu keçirildi ki, onun nəticələriylə

Sovet Ermənistanının vətəndaşları 94,99 % səslə Müstəqilliyə “Bəli” dedilər .

Referendumun nəticələrini parlamentin ambionundan Babken Ararksyan elan etdi.

Ermənistan SSR Ali Sovetinin birləşməsindən, demokratik hüquq sisteminin yaradılmasının demokratik ənənələrinə əsasən Ermənistan müstəqil Respublikası yaradılmışdır.

Daha çox göstər
Back to top button