BaşlıcaSiyasət

S.Minasyan:” ER SQ operativ-taktiki müasir hərbi vasitələr baxımıyla tam üstünlüyə malikdir”

“Aprel hadisələri göstərdi ki, aşağı yaxud orta dərəcəli eskalasiya istisna olunmur.Digər tərəfdənsə regionda və regiondan kənar

hərbi-texniki və hərbi-siyasət inkişafları göstərir ki, indiki anda geniş əhatəli müharibənin yenidən başlanması imkanları baxmayaraq ki, qalmaqdadır, bununla belə o qədər də onun ehtimalı yüksək deyil”-deyərək jurnalistlərlə görüşən zaman Qafqaz institutunun Siyasət üzrə araşdırmalar departamentinin rəhbəri, siyasətşünas Serqey Minasyan bəyan edib.

Onun sözlərincə,geniş miqyaslı müharibənin qiyməti Azərbaycan üçün artmışdır və daha da şəffaf olmuşdur.

“Hərbi texnikanın bu vasitələrini, hansıları ki, Ermənistan əldə edib və son vaxtlarda əldə etməyi davam edir, bütün bunlar tamamiylə aşağı və orta səviyyəli eskalyatsiyadan çəkinməyə imkan vermir.

Bu klassik vəziyyətdir haçan ki, ölkələr öz strateji səbrini dözməyə vadar edə bilir və bütün bunları hərbi-texniki və hərbi siyasət vasitələrindən istifadə etməklə həyata keçirir.

Serqey Minasyanın sözlərincə hərbi-texniki və hərbi siyasət tarazlığı tərəflər arasında mövcuddur.

Başqa məsələdir ki, həmin balans heç vaxt simmetrik olmayıb daima asimmetrik olub.

”İndiki anda Ermənistanın Silahlı qüvvələri operativ taktiki və müasir baxımla müstəsna üstünlüklərə malikdir.

Əslində hərbi-siyasət, hərbi-texniki tarazlığı kifayət qədər sərt çoxdərəcəli anlayışdır hansı ki, nəinki bir başa texniki ordunu, həm də, mübarizliyi, coğrafi və rəsmi xəttin önəmliklərini, idarəçilik vasitələrini xarici ifaçıların cəlbediciliyi vasitələrini və sairəni özündə əks edir” -deyərək siyasətşünas bəyan edib.

Onun sözlərincə, həmin balans ümumi baxımla qorunur və həmin balans son aylarda həmçinin hərbi texniki tərkib baxımıyla bəzi silah növləriylə erməni tərəfləri bəzi güclənmə əldə etdilər.

“Bu “İskendürlərə” aid deyil.Nə qədər ki, onlar aprel hadisələrinə qədər Ermənistanın SQ –nin silah ehtiyatında olub.Aprel hadisələrinin əsası hansı ki, dörd günlük olmuş və geniş əhatələrə çatmamışdırəksərən həmçinin “İkender”-in və digər uzaqvuran sistemlərin mövcüdlüyü amilində olub”-deyərək Serqey Minasyan bəyan edib. ,

Daha çox göstər
Back to top button