BaşlıcaSiyasət

S.Tarasov: “Azərbaycan uduzur, odur ki, Əliyev cəhd edir “kiçicik qələbələrlə” ictimaiyyət arasında ümidlər yaratsın”

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsini təşkil edə bilməz.

Tert.am ilə söhbətində bu haqda Yaxın Şərq və Qafqaz ölkələri məsələləri üzrə rusiyalı ekspert Stanislav Tarasov bəyan edib.

“Azərbaycan elan edir ki, ermənilər naməlum bir millətdir, yəni fəzadan enmişlərdir.

Digər tərəfdən deyirlər ki, gəlin bu yadelli fəzalıların torpağını özümüzə birləşdirək.

Nədənsə Azərbaycanda birdən xatırladılar ki, həmin ermənilər daimi olaraq özlərinin torpaqlarını zəbt ediblərmiş və odur ki, Qarabağa muxtar respublika statusunu vermək lazımdır.

Mənim üçün anlaşılmazdır ki, Azərbaycanda başa düşmürlərmi ki, əgər Dağlıq Qarabağa muxtar respublika statusunu versələr, onda bu o demək olacaq ki, onlar ermənilərin həmin ərazidə olmasını təstiqləyirlər.

Həmin erməniləri kimləri ki, fəzalardan enmiş yadlar hesab edirdilər”- deyərək Stanislav Tarasov bəyan edib.

Siyasətşünasa əsasən Azərbaycanın siyasətçiliyi beynəlxalq cəmiyyət üçün əsas məsələnin nizamlanmasıyla bağlı qəbul olunası deyil.

Tarasov Azərbaycanın siyasi yuxarı təbəqəsinə tövsüyyə etdi ki, İran tarixi haqqında regional siyasətçiliyi daha yaxşı dərk etmək üçün Kembricin nəşrini mütaliə etsin.

“Azərbaycanın prezidentinin o bəyanatı ki, DQ-a respublika statusunu verməklə bağlıdır, Madrid prinsiplərindən imtina etmək deməkdir.

Bununla da Əliyev ATƏT MQ həmsədrləri tərəfindən diktə olunan gündəliyi dəyişmək istəyir. Madrid prinsiplərini və Minsk qrupunu pozmaq və süquta yetirmək istəyir.

Stanislav Tarasov yada salır ki, Vyanada əldə olunan şərtləşmələr eləcə də həqiqətə çevrilmədi, bu Azərbaycanın dezkonstruktiv siyasətçiliyinin nəticəsidir.

Siyasətşünas vurğulayıb ki, Azərbaycan məğlubiyyətə uğrayır.Odur ki, İlham Əliyev cəhd edir ki,”kiçicik qələrələr” vasitəsiylə ictimaiyyət arasında ümid qığılcımını səpmiş olsun yəni görün ki, hər şey o qədər də pis deyil.

ATƏT MQ-nun regiona səfərinə gəlincə rusiyalı siyasətşünasa görə, bu səmərəsizdir, necə ki, iki tərəflərin prezidentlərinin görüşüdür.

“Sarkisyan və Əliyev 20-dən artıq görüş keçiriblər. Lakin nə?. Konyak içirlər, nərd atırlar, çay içirlər sonra da anektodlar danışır və son.

Üstəlik, bizim heç bir nəticəmiz yoxdur”-deyərək siyasətşünas vurğulayıb.

Daha çox göstər
Back to top button