Beynəlxalq

Aprelin 2-5-də Azərbaycan tərəfindən DQR-nın əhalisi və hərbçilərinin hüquqlarını pozulması faktı ilə bağlı erməni hüquq müdafiəçiləri qrupunu AİHM-ə başvurub

Erməni vəkil-hüquq müdafiəçilərinin grupu  2016-ci ildə aprelin 2-5-də  Qarabağ-Azərbaycan sərhəddində Azərbaycan tərəfindən başladığı hərbi əməliyyatlar zamanı  Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərfindən DQR-ın mülki sakinləri və hərbçilərinin hüquqlarını pozulması ilə bağlı  Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bir sıra şikayətlər göndərilib.Vəkil-hüquq müdafiəçiləri qrupunun bildirdiyinə görə, şikayətdə xüsusilə qeyd edildi.

  1. DQR-nın Müdafiə Ordusunun 22 hərbçi ailə üzvlərinin adından həlak olmuş hərbçilərin cənazəsinə qarşı qeyri-insani davranışı, həlak olmuşların şəxsi həyatına hörmət , hüquq müdafiə vasitəsi ilə, eləcə də milli səbəblə   ayrı-seçkilik  barədə hüquqlarını pozulmasını tanımaq üçün şikayətlər göndərilib.3 hərbçilərin şikayətlərində onların həyat hüququnu, işgəncə və qeyri –insani  davranışa məruz qalmamaq hüququnun pozulması məsələsi  qaldırılıb. 22 şikayət Azərbaycan hakimiyyətinə göndərilib. Cavab üçün 28.03.2017-ə qədər müddət verilib.

2. 02.04.2016-də Talış kəndində öz evində öldürülən  Xalapyan ailənin yaxınların adından (3 şikayət) öldülümüş  şəxslərin həyat hüququ, şəxsi həyatına hörməti , həlak olmuşlara   qarşı qeyri-insani davranış, həlak olmuşların şəxsi həyatına hörmət , hüquq müdafiə vasitəsi ilə, eləcə də milli səbəblə   ayrıseçkilik  barədə hüquqlarının pozulmasını tanımaq üçün  şikayət göndərilib.

Bu şikayətlər bir şikayətdə birləşib və Azərbaycan hakimiyyətinə göndərilib. Cavab üçün 27.11.2017 qədər müddət verilib.

3. 02.-05.2016 –də hərbi əməliyyatlar nəticəsində zərər çəkmiş və potensial zərər çəkən 693 mülki vətəndaş adından ( Talış kəndinin 133, Matağis kəndinin 133, Martakert şəhərin 132, Çartar şəhərinin Nerkin Çartar məhəlləsinin 229, Martuni şəhərinin 13 və Askeran rayonun yaşayış yerlerinin 37)  mülki yaşayış yerlerinə  qarşı bombalama nəticəsində onların həyatı, xüsusiyyəti, hüquqi müdafiə vasitəsi, milli səbəblə ayrı-seçkiliya tabe olmaması hüququnu pozulmasını tanımaq üçün şikayət gondərilib.

Talış, Matağis və Martakert yaşayış yerlərinin sakinlərin tərəfindən  icma şəxsiyyətini qoruma və  icma birgə yaşayış hüququna  müdaxilə legitimliyi ilə məsələsi də qaldırılıb. Bu barədə 360 şikayət oldu. Şikayətlərə adlar və nömrələr verilib. Rabitə məsələsi həll edilmədi.

4. Çartar, Matağis və Taliş yaşayış yerlerinin 4 yetkinlik yaşına çatmayanların adından  3 şikayət göndərilib.

Şikayətlər  qeyd edildi. Şikayətlərə adlar və nömrələr verilib. Hələ rabitə məsələsini həll edilməyib.

5. Erməni Opostol kilsəsi  Artsax episkoposluğu adından  Talış kəndində kilsənin atəşə tutulması nəticəsində fikir, vicdan və din azadlığı, mülkiyyət azadlığı və səmərəli hüquqi müdafiə vasitələri, qeyri-ayrı-seçkilik hüquqların pozulmasını tanımaq fikiri, vicdan və din azadlığı, mülkiyyət  və səmərəli hüquqi müdafiə vasitələri, qeyri-ayrı-seçkilik hüquqların pozulması tanımaq üçün şikayət göndərilib.

Şikayətlər  qeydiyata alınıb. Şikayətlərə adlar və nömrələr verilib. Hələ rabitə məsələsini həll edilməyib.

 

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi üçün beynəlxalq mexanizm olaraq  gözlənilir ki, məhkəmə hüquqlarının pozulması faktı protokolaşdıracaq. Bu halda Azərbaycan  Respublikası zərər cəkinlərə kompensasiya təmin etmək məcburiyyətində qalacaq.  Sonra da hərbi əməliyyatlar zamanı törədilmiş bütün insan hüquqları pozuntularının araşdırılması üçün effektiv mexanizmlər yaradılmalıdır. Hüquqların pozulması üçün məsuliyyət daşıyanlar ədalətli qaydada cəzalandırılmalıdır.

 

Daha çox göstər
Back to top button