BaşlıcaEkonomika

Valovaya: “Aİİ ölkələrinin qarşılıqlı ticarəti artıb.Ermənistan qabaqcıllar sırasındadır”

2017-ci ilin yanvarında iki il ərzində ilk dəfə olaraq Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı ölkələrinin qarşılıqlı ticarəti təxminən 40 %-lə artıb.

Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı ölkələrinin qarşılıqlı ticarəti 38,1%-lə artıb. Qeyd edək ki, Ermənistanın ixracetmə əhatəsi 81,3%-lə artıb.

Bu haqda Sputnik Armenia mətbuat mərkəzində keçirilən multimediya icmalı ərzində Aİİ inteqrasiya və makroekonomika kolleqiyasının üzvü Tatyana Valovaya bəyan edib.
Onun sözlərincə, oxşar müsbət hərəkat eləcə də 2018-2019-cu illərdə gözlənilir.

“Bu olduqca böyük artımdır. Ümidvarıq ki, qarşılıqlı ticarətin ixtisaredici istiqamətinə üstün gəlmişik.Lakin daha mühümü yanvarda “partlayıcı” artım protokollaşdırmağa icazə verir ki, Aİİ iqtisadiyyat artımı müsbət cəhətdir.

Onun sözlərincə, Ermənistan və Qırğızıstan iqtisadiyyat göstəriciləri məsələsində qabaqcıldır.

”2017-2018 illəri üçün biz nəzərdə tutmuşuq ki, Ermənistan və Qırğızıstanın Ümumqarışıq artımı bizim ittifaqımız daxilində orta göstəricidən artıq olacaq.

2017-ci ildə ehtimal edirik ki, Aİİ-da Ümumqarışıq artım 0,9% təşkil edəcək.

Eyni müsbət hərəkatı biz 2018-2019-cu illər üçün proqnozlaşdırırıq”-deyərək Valovaya bəyan edib.

Sputnik Armeniyanın “məgər Rusiyadan Ermənistana özəl transfertlər artımını ehtimal etmək olarmı?”-sualına Valovaya cavab olaraq dedi özəl transfertlərin daşınması əksərən ittifaqın iqtisadiyyatı vəziyyətindən asılıdır.”

“Transfertlər 1915-ci ildə krizis zamanı ixtisar olundu haçan ki, Rusiyada istehsalat azalmağa başladı.

Ümumqarışıq mallar templəri də müvafiq olaraq ixtisar olunmağa başlandı”-deyərək o, əlavə etdi. Valankovanın sözlərincə, qarşılıqlı investisiya barədə unutmaq lazım deyil.

Ona görə ki, kiçik ölkələrin təsərrüfatları necə ki, Ermənistan və Qırğızıstandır rus investorları yanında böyük maraq irəli sürür.

2016-cı ildə qarşılıqlı ticarət Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqının ərazisində 6,7 %-lə ixtisar olunub. Lakin Ermənistandan İttifaq ərazilərinə ixracetmə 53 %-lə artmışdır.2017-ci ilin yanvarında Ermənistan ixracı 81,3 %-lə artmışdır.

Daha çox göstər
Back to top button