BaşlıcaEkonomika

Vardan Aramyanın Emerging Europe-ya verdiyi müsahibə: “2017-ci il Ermənistanın qəyyumlaşma və dirçəlişli ilidir”deyib

ER Maliyyə naziri Vardan Aramyan qeyd edir ki,2017-ci ildə Ermənistanda Ümumqarışıq daxili istehsalatda 3,2 faiz artım nəzərdə tutulub. Bu haqda nazir Emerging Europe nüfuzlu mətbuya verdiyi müsahibəsində qeyd edib.

Aramyan müsahibə ərzində ölkənin artan makroiqtisadiyyatının qəyyumlaşması və proqnozları, eləcə də işgüzar mühiti dirçəldən reformlar barədə danışıb.

Nazir 2013-2015-ci illərdəki iqtisadiyyat artımı göstəricilərinə geri nəzər salaraq 3 mühüm faktorlar barədə xatırladıb ki, onlar ölkənin iqtisadiyyat aktivliyi üzərinə təsir edib.

Nazir eləcə də 2014-cü ildə Rusiyaya qarşı icra edilmiş cəza vasitələrinin Ermənistan iqtisadiyyatı üzərində təsirini ayıraraq qeyd edib ki, iki ölkələrin bir sıra iqtisadi əlaqləri var.

“Biz məbləğ krediti siyasətçiliyini sərtləşdirdik və yersiz qiymətsizləşdirmə ilə bağlı mənfi gözləntilərdə düzəlişlər etməyə çalışdıq. Bizim dəyər bazarlarında elə sarsıntılarımız olmadı necə ki, Azərbaycanda , Qazaxıstanda,Belorusda yaxud Rusiyada olmuşdur.

Biz kifayət qədər çevik maliyyə siyasətçiliyini qorumağı bacardıq.

Öz növbəsində dövlət borcunun artımı oldu.Ona görə ki, biz büdcə defisitini maliyyələşdirmək üçün məcbur idik vəsaitlər tədbiq edək”.Nazir dövlət borcunun göstərişinə geri dönərək demişdir ki, borcun qəyyumluğu mühüm ilkin şərt hesab olunur, kredit büdcə siyasətçiliyi üçün.

Onun sözərincə orta müddətdə borcun makroiqtisadiyyat qəyyumluğu təmin olunacaq.
Aramyanın fikrincə 2017-ci il qəyyumluq və bərpaolunma ili olacaq. 2018- və 2019-cu illər isə daha yüksək iqtisadiyyat artımı ehtimal olunur.

Daha çox göstər
Back to top button