BaşlıcaBeynəlxalq

E. Nalbandyan: “Azərbaycan prezidentlər səviyyəsiylə əldə olunan şərtləşmələri süquta yetirmək üçün var qüvvəsini istifadə edir”

İşgüzar səfərlə romada olan Ermənistanın xi naziri Edvard Nalbandyan bu günlərdə İtalyanın Xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq nazirliyinin himayəsiylə fəaliyyət göstərən Beynəlxalq təşkilatlar ilə əlaqələrin İtalya şirkətinə gedib.

Orada Ermənistanın xarici siyasətçiliyinə dair, tədqiqatçılıq mərkəzinin elmi işçiləri,Romada vəkalətlənmiş diplomatların, analitiklərin qarşısında əhatəli çıxış edib.

Nazir öz çıxışında DQ münaqişəsinə geri dönərək xüsusən qeyd edib. Özünün qətiyyətli mövqeinə əsasən AB-nə həmsədrlərin səyləri dəstək olur, həmsədr ölkələrin prezidentlərinin bəyanatı da daxil olunmaqla Riqada qəbul olunmuş AB Şərq tərəfdaşlığı qətnaməsində bir daha təstiq olundu.

Həmsədrlər bu məsələnin qarşılıqlı güzəştləri üzərində düyün açılışı yolunu təklif etmişlər.

Hər halda Azərbaycan burada həmçinin üstünlükpərəstlik qəbul edib, güzəştsiz mövqe “ya hər şey, ya da heç nə”.Açıq açığına müharibə əməliyyatlarıyla hədələyir.

Azərbaycan prezidentlər səviyyəsiylə əldə olunan şərtləşmələri ləğv etmək naminə səylərini əsirgəmir.Bütün hallarda qəyyum daimi müşahidəçilik mexanizmlərinin istisnası şəraitlərində belə, aydındır ki, pozuntuların arxasında dayanan kimdir.

Həmsədrlər Azərbaycanı necə atəşkəs rejimini pozan təşəbüskarı olaraq qələmə verib.

Beynəlxalq səylərə olan Azərbaycanın etinasız davranışını hesaba almaqla Bakının dezkonstruktiv siyasətçiliyini buxovlamaq istiqamətində vaxt yetişibdir ki, beynəlxalq cəmiyyət hiss ediləcək addımlar əldə etsin.

Daha çox göstər
Back to top button