Ekonomika

Erməni istehsalatı mallarının əhatələri artır.25%Rusiyaya, 26 %-i isəAB ölkələrinə ixrac olunur

Vətən istehsalatı mallarının əhatəsini artırmaq üçün və istehlakçılar üçün əlverişli şərait yaratmaq istiqamətində Ermənistanda addımlar atılır.

Bu haqda “Vətən mallarının istehsalatı birliyi”nin sədri Vazqen Safaryan bəyan edib.Onun sözlərincə, Vətən istehsalı mallarının əhatəsi Ermənistan bazarında getdikcə artmaqdadır.
Xüsusən trikotajın və kənd məhsullarının böyük əksəriyyətinin 80%-ə yaxını yerli mallardır.

“Trikotaj istehsalı ildən-ilə daha da artacaq,ona görə ki, hökumətin proqramıyla yeni 10 min iş yerlərini yaratmaq günün ündə tələbidir.

Kənd məhsulları həmçinin artacaq. Ona görə ki, hökumət istixanalar üçün qazın qiymətini endirib. Son vaxtlar da kənd təsərrüfatı fondu yaradılıb. Həmin Fond 3 faiz subsidləşdirilmiş kənd məhsullarını istehsal edənlərə və bu da olduqca mühüm addımdır.

Hökumət həmçinin idxal olunan alətlər üçün əlavə olunan dəyərlərin vergisindən azad edib ki, yerli istehlakçıların işi baş tutsun.Vətən istehlakçıları üçün əlverişli şərait yaradılır.

Ötən il 133 min tonna kənd məhsulları rus bazarına ixrac olunub. Bu il bizim ixracetmə əhatəmiz 6 ay müddətiylə 990 milyon dollar təşkil edib. Məncə ilin sonunda 2 milyard dollar mal ixrac etmiş olacağıq”-deyərək o, qeyd edib.

Vazqen Safaryanın fikirncə, Ermənistanın potensialı kimya sahəsində böyükdür. Onun iddiasıyla hökumət “Nairid”i yenidən işlətmək naminə addımlar əldə edir.

Həmçin zərgarlıq , qiymətli metallardan hazılanmış ziynətləristehsalatı sahəsində böyük potensial vardır.Erməni istehsalatının ixracına gəlincə”Vətən mallarını istehlakçıla birliyi”nin sədrinə əsasən erməni mallarının mal dövrüyyəsinin 25 faizi Rusiya ilədir. 26 faizisə AB olkələriylədir.

“AB əsas həmkarları Almaniya, Bolqarıstan,Belçika, niderlandlardır. Əsasən həmin ölkələrə mis xammalı ixrac olunur. Eləcə də zərgarlıq istehsalatını ixrac edə bilərik.Kənd məhsullarınısa Rusiyaya nəql edirik”-deyərək Vazqen Safaryan bəyan edib.

Daha çox göstər
Back to top button