Siyasət

Hoqlandın bəyanatı Bakı üçün soyuq su çiləyib

Dağlıq Qarabağ məsələsi onilliklər uzunu olub, əgər əsrlər deyilsə.

“Amerikanın səsi”nin verdiyi məlumata görə bu haqda ATƏT Minsk qrupunun amerikalı müvəqqəti həmsədri Riçard Hoqland Vaşinqtonun xarici ölkələr jurnalistlərinin klubunda görüş ərzində bəyan edib.

“Bu məsələlər keçmiş sovet ölkələrinin müstəqilliyindən sonra başlanmayıb.Dağlıq Qarabağ problem idi ki, onilliklər boyu davam edilib, əgər əsrlər boyu deyilsə”-deyərək Hoqland Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Abxaziya, Cənubi Osetiya yaxud Yaxın Dnestr münaqişələrindən fərqləndirməklə qeyd edib.

Hoqland Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının 6 əsas bəndlərini təqdim edib ki, onları ABŞ-ın keçmiş həmsədri Ceyms Uorlik hələ 2014-cü ildə təqdim etmişdir.

“Dağlıq Qarabağın sərt tarixini hesaba almaqla tərəflər gərək , gələcəkdə qarşılıqlı razılaşmayla və qanuni məcburedici könüllü iradəylə onun son real statusu sahmanlaşdırılsın”-deyərək bəndlərdə qeyd olunub. Dağlıq Qarabağın keçmiş Muxtariyyət sərhədləri daxilində olan əraziyə geri nəzər salınıb ki, o da Dağlıq Qarabağ ətrafında təhlükəsizlik xəttinə,Ermənistanı Dağlıq

Qarabağ ilə qovuşduran dəhlizə Bakı tərəfindən nəzarət edilir. Orada gərək daşıntılarrı təmin etmək üçün, xüsusən köçürülən şəxslər və qaçqınların hüququnu təmin etmək naminə kifayət qədər geniş təhlükəsiz olsun.

Qeyd olunub ki, nizamlanma gərək öz daxilində təhlükəsizliyi təmin etmək zəmanətini əks etsin ki, onlar da sülhməramlı tədbirləri özündə əks edəcək.
“Senar möcud deyil ki, orada yaxşı hazırlanmamış sülh prosessləri təmin olunmuş olsun, hansılar ki, bütün tərəflərin inamını qazanıb”-deyərək bəndlərdə qeyd olunub.

Hoqlandın sözlərincə, bu bəndlərdə beynəlxalq vasitəçilərin ümumi siyasətçilikləri nümayiş olunub.Bütün onlarsa insan prinsipləri üzərində əsaslanıb və onlar danışıq masasında olan sənədin əsasındadır.

Şübhəsiz təklif olunan proqram dahaəhatəli və təfərrüatlıdır.Lakin bu istənilən dərrakəli nizamlanmanın təməlidir bu məsələdə bütün tərəflər də tərəfdardır”.

Münaqişə tərəflərinin mövqeinə gəlincə Riçard Hoqland qeyd edib ki,” Onlar hətta təklif olunan proqramın ayrılıqda bəndləriylə razı deyilsə, birdir onlar razıdır. Məncə, indi məhz mühümü budur”.

Görüşdə iştirak edən azərbaycanlı jurnalistləri o fakt narahat edib ki, səfirin təqdim etdiyi bəndlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü xüsusiylə qeyd olunmayıb ki, o da səfirin sözlərincə gərək müzakirə olunsun.

“Sülhün təməli gərək Helsinki prinsiplərinə müvafiq olsun ki, onlar da ərazi bütövlüyü prinsipini özündə əks edir (onlar həmçinin xalqlar özünü idarəçiliyini gücdən və güc hədələmələrindən istifadə etməməyi özündə əks edir).

Ərazi bütövlüyü formalaşması buraxılıb.Bu məsələdir ki, gərək sonda müzakirə olunsun”.

Daha çox göstər
Back to top button