Mədəniyyət

Böyük baba paltarını dəyşdi və qırmızı kürküyilə yeni Şaxta baba kimi sovet ermənilərinin mənzillərinə daxil oldu

Erməni uşaqları tərəfindən tanınan ağ saqqallı, qırmızı kürk, xəz papaq və böyük hədiyyələrlə dolğun böyük torbayla Şaxta baba Ermənistana xarici ölkələrdən gəlib.
Yeni ilin tövsiyəsi, milli dəyərləri, ritual sistemi qoruyan və nəsillərə ötürən şəxs Qədim Ermənistanda Kağand baba olub.
Uşaqlara ziyarət edən Kağand baba hədiyyələr yox, Yeni ilin yeddi tövisyələrini verib: qarşılıqlı hörmət, sülh, vicdan, hikmət, səy, təvazökarlıq və məmnunluq. Qərbdə olan Santa Klausdan fərqli olaraq, eyni zamanda bunun xristian köklərini sındırmaq naminə, sovet illərində Şaxta baba obrazı yaradılıb. Eyni məqsədlə onun nəvəsi Qar qız da yaradılıb. Xristyan Qərb ölkələrinin həmin obrazı yox idi.
Sovet dövründən əvvəl Ermənistanda digər oxşar baba obrazı var idi. O, həmçinin saqallı, papaqlı, hədiyyələrlə dolğun böyük torbayla idi, amma o ənənəvi erməni rənglərlə bəzədilirdi. O, Böyük Baba idi. Böyük Baba uşaqlara hədiyyələr verirdi. O, Şimaldan deyil, evdən gəlirdi və uşaqlar hətta bilirdi, kimdir Böyük Baba obrazının altında gizlənən.
Ermənilər Müqəddəs Sarkisin bayramından sonra Müqəddəs Partevin bayramını böyük təmtəraqla qeyd edib.
Bu bayram zamanı evin ağsaqqallarından biri çıxırdı, xəz papağını geyinirdi, keçi xəzindən tikilmiş saqqalı taxırdı və daxil olaraq torbadan uşaqlara hədiyyələr paylayırdı. Bu Böyük Babanın obrazı Şaxta Babaya çox oxşayırdı.
O, uşaqları sevindirdi, onlar mahnılar, şeir oxuyurdu. Sonra bu ideya daha da inkişaf etdi və Şaxta Babadan hədiyyə almaq üçün uşaq ya şeir, ya da mahnı oxumalı idi. Şaxta Babadan başqa ermənilərin həmçinin qədim maskarad ənənəsi var idi. Maskalı təqdimatlar, zarafatlar Barekendan bayramı zamanı olduqca populyar idi. Bu bayramın həm də həmçinin Şaxta Baba şəkilində öz obrazı var idi. Buna görə, ermənilər üçün Şaxta Baba obrazı qeyri-adi və yad olmayıb. Qədim Ermənistanda öz prototipi olaraq, Şaxta Baba obrazı asanlıqla qəbul edildi və sevildi. Əslində, Kağand və ya Böyük Baba Şaxta Babaya çevrildi və indiyə qədər öz misiyasını həyata keçirir, hədiyyələr və bayram əhval-ruhiyyəsini yaradır.

Daha çox göstər
Back to top button