BaşlıcaMədəniyyət

Xristos doğuldu, müqəddəscəsinə aşkar oldu sizə və bizə müjdə

Xristos doğuldu, müqəddəscəsinə  aşkar oldu sizə və bizə müjdə. O xalqlar və ölkələr, hansılar üçün Yeni il rəmzi ilk növbədə Xristosun Anadan olan günüdür, çoxdandır artıq Müqəddəs Doğum Günü şamlarını yandırmışlar.Məsələn: katolik kilsəsi Müqəddəs Doğum Gününü yanvarın 6-da qeyd edir.4-cü əsrə kimi bayram günü bütün xristianlar üçün eyni olub, yəni həmin Günü yanvarın 6-da qeyd etmişlər. Xristian olmaqlarına baxmayaraq müxtəlif xalqlar bu qeyri –adi bayrama dair özlərinəxas davranışa malikdirlər. Hər bir xalqın buna dair özünəxas anlayışı var.

Romalılar hətta xristianlığın qəbul olunmasından sonra belə, qədim ənənəvi bayramları qeyd etməyi davam edirdilər.Sonralar Roma kilsəsi həmin məsələyə   xüsusi həll  verib. Çünki,  dekabrın 25-i Günəşə  ibadət etmək   günü olub və bu  hamının daxilində bir bayram olaraq  kök atmışdır.Roma kilsəsi qədim büdpərəst ənənələri kökündən  təmizləmək və məsələyə unikal həll verilməsini  aşağıdakı tərzdə tapır.Həmin gün  336-cı ildən etibarən rəsmi olaraq,  Hisus Xristosun(İsa Məsihin) Anadan Olmaq Günü elan edilib.

Gələcəkdə Suriyədə  və demək olar ki, bütün Şərqdə Xristosun Anadan olmaq Günü dekabrın 25-dən etibarən qeyd olunmağa başlandı.Yanvarın 6-ı isə  Tanrının İlahiləşməsi olaraq  təstiq edildi.Qədim ənənələr və İncil hesablamalarına yalnız Erməni Opostol Kilsəsi sədaqətli qalaraq yanvarın 6-da  Xristosun Doğum Gününü və  İlahəşməsi  bayramlarını indiyəcən qeyd etməkdədir.

Erməni Opostol kilsəsi Müqəddəs Doğum  Gününü yanvarın 5-i  axşamından başlayaraq bayram etməyə başlayır.Həmin axşam bütün kilsələrdə Şamyandırma ibadəti keçirilir. Şamyandırma ibadətindən biz ermənilər hər birimiz öz evlərimizə bir balaca çıraq gətirmək imkanını ildə iki dəfə əldə edirik: Müqəddəs  Doğum Günündə və  Müqəddəs  Canlanma   bayramlarında.Şamyandırma mərasimi çıraq(şam) işıqlandırmaq, işıq saçmaq deməkdir.Həmin axşam yandırılan  çıraqları hər kəs öz öcağına aparır ki, Tanrının işığı öz ailələri üçün də xoşməramlı olsun.Tanrının işığı rəmzini əks edən həmin işıqlarla bütün ölkə sanki işıqlandırılır.Şamyandırma o  işıqdır hansı ki, cadügərləri Körpə Hisusa doğru yönəldib.Odur ki, bu gün bizlərdən hər biri üçün həmin  çırağın işığı Bethehem ulduzunun işığı rəmzini daşıyır.

Yanvarın  6-da Müqəddəs Doğum ibadətindən sonra, Su dualanması mərasimi keçirilir ki, o da İordan çayında Xristosun  vəftizini rəmz edir.Xaçla və  Müqəddəsləşmiş İşıqla  dualanmış möcüzələr  yaradan həmin  su tibb əhəmiyyətli olaraq əhaliyə paylanır və həmin suyla bədən xəstəlikləri müalicə olunur. Müqəddəs Doğum Günü bayram tədbirləri sırasında yenə bir olay vardır ki, o a erməni xalqı arasında qədimdən  qəbul olunmuşdur.. Sovet dövründə ləğv olunmuş Ev dualanması kimi gözəl  mərasim ermənilərin həyatında mütəmadi olaraq öz yerini və rolunu tapmaqdadır.Belə ki, ənənələr davam olunmaqdadır.Müqəddəs Doğum Günü və  Müqəddəs Canlanma bayramlarından sonra insanlar  ruhanini öz evlərinə, yaxud iş yerlərinə dəvət edir ki, bayramın  Tanrıdan gələn  duasını qazanmış olsun. Vacib deyil ki, evin dualanması  haçan ki, evdə mühit pozularkən dəvət olunmalıdır,xeyr, bu belə deyil.

Yanvarın 7-də necə ki, bütün baş bayramlara ardıcıllıq edən bayramlarda olduğu kimi, Mərhumların  Xatirə günüdür.Yəni Məzarların  ziyarətetmə Günüdür.Yanvarın  7-də,  Müqəddəs İbadətdən sonra bütün  kilsələrdə ruh uyuşu ibadəti  keçirilir.Ondan sonra insanlar öz doğmalarının şirimlərinə ziyarətə gedir. Dünyanın ən  gözəl bayramlarından biri Müqəddəs Doğum  Gününün mərasimləri yanvarın 13-də Sahibimizin  Adqoyulmasıyla başa çatır, hansı ki,  Körpə Hisusun məbədə aparılması, 8-ci gündə sünnət edilərək onun Adğoyulma xatirəsi anılır.Dekabrın  25-də  Müqəddəs Doğum Gününü demək olar ki,bütün xristian istiqamətli nümayəndələr, pravaslavlar da daxil olunmaqla  qeyd etməyə  başlamışdır,rus, serb,Yerüsəlim və gürcü provaslav kilsələri istisna olunmaqla.Onlar Müqəddəs Doğum Gününü yanvarın 7-də qeyd edir.Ənənəyə  əsasən Roma Papasının  müraciəti günahların əvf olunmasını özündə əks edir.Dualanma mərasimindən öncə Papa dünyanın  demək olar ki, 60 dillərində Xristosun Doğum Günü münasibətiylə  bütün mömünləri təbrik edir.Bu ildə olan Papanın  müraciəti dünyada baş vermiş  fəlakətlərə və müharibələrə aid idi. Katoliklər ilə Müqəddəs Doğumu protestantlar, ingilis kilsəsinin  varisləri, babtistlər və başqaları qeyd edir. İncil faktlarının təhlilinə əsasən belə alınır ki, Hisus payızda  Anadan olub.Lakin Günəşə sitayiş etmək bayramına son  qoyulması naminə Hisusun Doğum Günü  dekabra  dəyişilib.Erməni Opostol kilsəsinin  yanvarda bayramı  qeyd  etməsinə gəlincə, bizim   təqvimimizin   dəyişkənliyiylə şərtləşmişdir. Katolik aləmdə  Müqəddəs Doğum  Günü ən təmtəraqlı bayram  hesab olunur.O, Müqəddəs  bakirə Məryəm  tərəfindən Xristosun  Doğumu rəmzinə həsr olunub.

 

Daha çox göstər
Back to top button