BaşlıcaMədəniyyət

Nə qorunub,bu günki Naxicevanda erməni qalıqları

Arqam Ayvazyanın “Etnoqrafik qalıqlar”, “Biomedikologiya” və Məktublar” kitabları işıqlandırılıb. Naxicevanın mədəniyyət irsindən nələr qorunub?.Sualların cavabları Naxicevanşünasın kitablarındadır.Xristian abidələri o cümlədən kilsələr, monastrlar,Xaçkarlar, xristian abidələri Naxicevanda artıq mövcud deyildir.Azərbaycan hakimiyyətlərinin səyləriylə onlar 1988-2006-cı illər ərzində təməlindən darmadağın olundu.Naxicevanşünas Ayvazyan Arqam Ayvazyanın qənaətincə 1915-ci il qırğınından sonra erməni mədəniyyətinə qarşı iqstiqamətlənmiş ən sarsıntılı cinayətkarlıq idi ki, o da bizim günlərdə dünyanın gözü qarşısında həyata keçirildi.

Naxicevan ərazisində mövcud olan 27 min erməni abidələrindən bu gün 27 körpü 20-25 arxeoloji abidələr qorunmuşdur ki, onlar da təbii olaraq erməni mədəniyyətinə aid edilməyib. Naxicevanın erməni abidələri əsasən yox edilib .Yalnız Arqam Ayvazyanın çoxcildli kitabları qalıb.Onların sayını alim yenə 3 cildlə artırıb.Yeni nəşriyyatlardan birincisi “Qoxt etnoqraf qalıqları” adlanır.
Arqam Ayvazyanın 3-cü kitabı “Biometidoloqiya”dır ki, orada müəllif qəbul olunan çərçivələrindən kənara çıxıb, özü demişkən ixtissasçılıq baxımından çoxsaylı yeniliklər tədbiq edilib.
500-ə qədər sənədlər fotoşəkillər, mətbuatda və elmi jurnallarda nəşr olunub və hər şey Naxicevan və orada yerlə yeksan olunan erməni mədəniyyəti barədə yazılır.

Daha çox göstər
Back to top button