BaşlıcaMədəniyyət

Fars dilində vacib erməni elmi araşdırması

Tehranda fars dilində tarixşünas, İran İslam Respublikasının Parlamentinin deputatı Karen Xanlaryan “İslam mənbələrinə əsasən, Ermənistan çoğrafiyasının müəyyənləşdirilməsi” kitabı nəşr edib.

Akunq.net bildirir ki, gələcəkdə  bu çox vacib araşdırmanın erməni variyantı da dərc olunacaq.

Ermənistanın tarixi səhifələrində müharibələr, qırğınlar və deportasiyalar barədə  ifadələr çoxdur. Bunun nəticəsi olaraq,  tarixi Ermənistanın ərazisinin  böyük  hissəsi Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən zəbt edilmişdir.  Bu həqiqəti inkar etmək üçün  bu ölkələrin dövlət-siyasi alimləri və “elmi fikr”i   həmişə  tarixi  və siyasi çoğrafiyanı təhrif edərək,  tarixi Ermənistanın  varlığını  tamailə inkar etməyə çalışaraq, “Urartu Kırallığının türk kökləri”, “Qərbi Ermənistanda erməniləri yerli olmaması”, “Sön minillikdə  Avropadan Anatoliyaya ermənilərin  köç etməsi” barədə tamamilə yalan  nəzəriyyələri irəli sürür.

Türkiyə və Azərbaycanın rəsmi tarixşünaslığı  təşkil edilmiş şəkildə təbliğ edir ki, hər hansı bir şəkildə  Ermənistan tarixinə toxunmuş bütün  Avropa  və ya Rus  tarixi və çoğrafi  mənbələri  yalnız  güclü ölkələrin imperialst məqsədlərinə xidmət etmişdir və xidmət  edir, ona görə də  bu mənbələr etibarsızdır. Totalitarizm  məktəblərinə  xas olan bu yanaşma elmi mübahisələrin nəticəsiz qalmasına səbəb olur.  Buna görə,  islam mənbələrindən  sitatlar getirmə metodu göstərilmiş  totalitar və elmi olmayan metodologiyanı  əhəmiyyətli dərəcədə deyişə bilər.  

Bu kitabın məqsədi 1100 illik müddətdə (9-20-ci əsrlər)  islam (İran, Ərəb, Osmanlı) mənbələrinin  zəngin faktiki məlumatlarıyla  bu  nəzəriyyələrin qondarma olduğunu sübut etməkdir.

K. Xanlaryan hər mənbənin əvvəlində  müəllifin  elmi fəaliyyətini,  tərcümeyi-halını təqdim edir, çünki   bioqrafik məlumatlar müzakirə olunan mövzunun elminə və mənbə materialının daha çox işıqlandırılmasına   kömək edə bilər.

Daha çox göstər
Back to top button