BaşlıcaSiyasət

Yunanıstan Prezidenti Pavlopulos DQ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüquq üzərinə dayaqlanmaqla həllini dəstəkləyir

Yunaıstan Respublikasının Prezidenti Prokopios  Pavlopulos rəsmi səfərlə  Ermənistanan  gəlməzdən əvvəl “Armenpres”ə müstəsna  bəyanat edib. Fövqəladə səviyyəyə çatan Yunan-Ermənistan münasibətlərinin uzaq keçmişdən qaynaqlandığını və möhkəm dostluğa, qarşılıqlı anlaşmaya, eyni zamanda yaradıcı və səmərəli əməkdaşlığa əsaslandığını vurğuladı. Münasibətlərimiz həqiqətən ikitərəfli münasibətlərdən kənarda daha geniş beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsini əhatə edən ahəngdarlıq səviyyəsinə çatmışdır Xüsusən o məsələlərdə  hansılar ki, sülh,insan haqları və sosial ədalətin qorunması və möhkəmləndirilməsidir. Bu istiqamətdə səylərimizin əsas siyasi və institusional dayağı beynəlxalq hüququn hərtərəfli tətbiq edilməsidir. Yunanıstan, Kipr və Ermənistan arasındakı üçtərəfli əməkdaşlıq birgə işimizin yuxarıda göstərilən parametrlərini gücləndirir. Spyurkun hər bir ölkədəki problemləri bu əməkdaşlığın başlanğıc nöqtəsi olsa da, daha geniş vüsət almış və üç ölkə arasında çoxtərəfli əməkdaşlığa səbəb olmuşdur. Bunlara baxmayaraq,  qırğın həqiqətləri Yunanıstan və Ermənistan arasında tamamilə səmimi və sıx əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilib. Əməkdaşlıq etməklə biz  cinayətkarlıqlara qarşı qisas hisslərini yemləndirmirik,Bununla belə  biz özümüzə icazə  vermərik ki,  baş verənləri onu bir an da olsa unudaq.Məhz  həmin sınaqların xatirələridir ki,  bizi “bird aha  heç vaxt” prinsipini irəliyə aparaq. Bu qırğınlar vəhşilikləri reallıqları,  iki soyqırımlarının qanlarına bulaşmışmışdır ki, o da bir tərəfdən Erməni Soyqırımı, digəri isə  Pondos yunanlarının Soyqırımıdır. Hamıya da  məlumdur ki, bu məsələdə  Yunanıstan  bu yola başçılıq edərək  1996-cı ildə  Erməni Soyqırımını tanıdı  və 2014-cü ildə onun təkzibçiliyini  kriminallaşdırdı.Biz yunanlar  Erməni Soyqırımının tanınmasının  təssüratlı dərəcədə  genişləndirilməsi məsələsini  alıqşlayırıq ki, o da  son vaxtlarda ABŞ Konqresinin  qətnaməsi buna parlaq nümunə oldu. Ermənistana etdiyim bu səfərimdə Yunanıstanın təkcə müttəfiqləri və qonşuları arasında deyil, hər ölkədə sülh, firavanlıq və təməl insan haqları uğrunda qətiyyətli olduğunu bəyan etməyi özümə borc hesab edirəm. Bu prinsiplərin qorunmasında yeganə rəhbər prinsip beynəlxalq və Avropa hüququnun aydın və çoxtərəfli tətbiqidir.Bu siyasətçiliklə  irəliləməklə yanaşı  Yunanıstan,  əvvəlan,  Dağlıq Qarabağ məsələsinin  sülhlə nizamlanması  mühümlüyünü  tanıyır və onun  həllinə istiqamətlənmiş  müstəsna olaraq beynəlxalq qanunlar üzərində dayaqlanmağı dəstəkləyir.Odur ki, sülhlə nizamlanma axtarışı məsələsində  o ATƏT MQ səylərini dəstəkləyir.

İkincisi, Yunanıstan Avropa Birliyi ilə Ermənistan arasında daha da yaxınlaşmanın tərəfdarıdır. AB-Ermənistan Hərtərəfli və Genişləndirilmiş Tərəfdaşlıq Sazişinin ratifikasiyası üçün zəruri prosedurların başlanması üçün verdiyimiz müstəsna önəmlik yunan-erməni münasibətlərinə verdiyi əhəmiyyətin təsdiqidir”-deyərək  Prezident Pavlopulos öz bəyanatında qeyd edib.

Daha çox göstər
Back to top button