BaşlıcaSiyasət

Paşinyan təklif etdiyi 6 ümummilli konsensusunu xatırladıb: “Zorakılıq istisna olunmalıdır”

Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan öz Facebook səhifəsində Stepanakertdə 2019-cu il avqustun   5-də Stepanakertdə özü tərəfindən təklif etdiyi milli konsensusu,  ümumermənilər,milli birliyin təməl daşı və düsturu olaraq  xatırladıb.ER Baş nazirinin  yazsını  təqdim edirik:

“Konsensus 1 – Hər hansı bir ermənilərarası  hər hansısa məsələnin həllində zorakılıq hər hansı bir vasitəçidən kənar  olunmalıdır.

Konsensus 2 -Xalq və onların azad iradəsi  hakimiyyətin formalaşmasında yeganə güc mənbəyidir. Xalqın iradəsini təhrif etmək üçün edilən hər bir cəhd antidövlət, antimillilik   məlləri olaraq qiymətləndirilməlidir.

Konsensus 3 – Ermənistan və Artsaxın  erməni xalqının suverenliyi  dahi dəyərlərdir və  bütün o  qüvvələr kimlər ki, Ermənistan daxili   məsələləri   nizamlamaq üçün   yad qüvvələri cəlb etməyə  çalışacaqlar, kimlər ki, bizim ölkəmizdə  necə yadellilər mənafeyini  güdən nümayəndə kimi çıxış edəcəkdir, gərək    erməni xalqının  və onun  leqitim nümayəndəsi Ermənistan hökumətinin  ən sərt reaksiyasına layiq  görüləcək.

Konsensus 4 – Ermənistan və Artsax korrupsiyadan azad olmalıdır. Himayəçilik, süni  monopoliya və rəqiblər üçün süni  şəkildə yaradılan bütün maneələr və əngəllər də daxil olmaqla, korrupsiyanın bütün formaları  kökündən kəsilməli və aradan qaldırılmalıdır. Korrupsiya fəaliyyəti nəticəsində dövlətə və xalqa dəymiş maddi ziyan bərpa edilməlidir.

Konsensus 5 – Qanunun aliliyi və qanun qarşısında hamının bərabərliyi  xalqlararsı daxili münasibətlərin mərkəzində olmalıdır. Xarici və ya daxili məhkəmələrin mövcudluğu milli təhlükəsizliyə təhdiddir. Ermənistan və Artsaxdakı məhkəmələr müstəqil olmalıdır.  İqtisadiyyatda dairələr, iqtisadiyyatın, siyasətin və ya ictimai həyatın hər hansı bir sahəsində slahiyyətli təbəqələr,  hansısa dairələr,  şəxsiyyətlərin  mövcüd olması  istisna olunmalıdır.

Konsensus 6 –  Ən  balıca konsensus – Artsax məsələsinin həlli üçün aparılan danışıqlar prosesinin məqsədi, gəərk  Artsax xalqının öz müqəddəratını təyinetmə və təhlükəsizliyi uğrunda aparılan Artsax azadlıq  döyüşünün nəticələrini qorumaq olmalıdır.Danışıqların nəticəsi olaraq, Ermənistan və Artsax hökumətləri üçün məqbul sayılan istənilən həll yolu yalnız Ermənistanda və Artsaxda  xalqın  razılığı təqdirdə məqbul sayıla bilər”.

Daha çox göstər
Back to top button