ArtsaxBaşlıca

“Ermənistan Respublikası”gündəlik qəzeti: “Fevralın 20-i Artsaxın Dirçəliş günüdür

1988-ci il Qarabağın milli azadlıq mübarizəsi, azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizə aparan Artsax ermənilərinin sarsılmaz iradəsinə və ləyaqətinə dəlalət edir ki, onun da kökləri olduqca dərinlərdədir. Azərbaycana zorla  tədbiq edilməklə  xalq heç vaxt  yadın boyunduruğa tab gətirmir və zaman o həyatla yaşamağı özünə rəva bilmir, o fikirlə razılaşmır və 70 illər ərzində dəfələrlə öz şikayətini, etirazını ifadə edib, mitinqlərlə və  toplanışlarla, Moskvaya istiqamətlənmiş  məktublarla və kütləvi imzalar toplamaqla. Təəssüflər olsun  ki, Sovet İttifaqı və Bakı hakimiyyətləri  tərəfindən hər hansı bir mübarizə, narazılıq yatırıldı və onların müəllifləri (təşəbbüsçülər) təcavüz edildi, sürgün edildi və həbsxanalarda peyda olundu, təqib edildi. Bir çoxu millətçi kimi etiketləndi və hətta əyaləti tərk etməyə məcbur edildi. Onların arasında təbii ki, xalq hərəkatına faktiki rəhbərlik edən xeyli sayda ziyalı, xüsusən yazıçılar var idi.

Beləliklə, 1988-ci ildə, haçan ki, ruhlanmış M.P. Qorbaçovun elan etdiyi  yenidənqurma kursuyla Artsax erməniləri Azərbaycanın  tərkibindən çıxmaq  və Ana Ermənistana birləşmək  üçün qanuni tələblərini açıq elan etdilər. Yenidən qiymətləndirmə baxımından, milli rezonans almış “Məktub 13” -ün tarixi əhəmiyyəti, Artsax hərəkatının, erməni xalqının azadlıq mübarizəsinin dirçəldilm dirçəlişi çoxdankı arzularımızın və  niyyətlərimizin gerçəkləşməsi yolunda “yeni işıq” saçdı. Xalqımızı qeyri-bərabər mübarizəyə birləşdirmək üçün çox vacib olan bu müstəsna sənədin əhəmiyyətini anlamağa çalışmaq üçün bu cəsarətli vətənpərvər ideyanın həmmüəlliflərinin əməyinə səcdə etməyi və nəcib missiyasını yenidən həyata keçirməyimizi şərtləndirən biri oldu. Səhv etmiş olmarıq desək ki,”13-ün” məşhur məktubu 1988-ci il ümummilli kütləsi dalğalarının, kütləvi imzaların və mitinqlərin, nəhayət, DQR Regional Şurasının fövqəladə iclasının çağırılmasının, Xalq Deputatları tərəfindən 20 Fevral tarixli bir qərarın verilməsi üçün bir nümunə olduğunu söyləməkdə səhv  etmiş olmarıq.Yenidən qiymətləndirmə baxımından, milli rezonans almış “Məktub 13” -ün tarixi əhəmiyyəti, Artsax hərəkatının, erməni xalqının azadlıq mübarizəsinin dirçəldilməsi, çoxdankı arzularımızın gerçəkləşməsi yolunda “yeni işıq” açdı. Xalqımızı qeyri-bərabər mübarizəyə birləşdirmək üçün çox vacib olan bu müstəsna sənədin əhəmiyyətini anlamağa çalışmaq üçün bu cəsarətli vətənpərvər ideyanın həmmüəlliflərinin əməyinə səcdə etməyi və nəcib missiyasını yenidən həyata keçirməyimizi şərtləndirən sənəd. Məşhur “13” hərfi 1988-ci il xalqının kütləvi dalğasının, kütləvi imza və mitinqlərin təşkili, nəhayət, DQR Regional Şurasının fövqəladə iclasının çağırılması və xalq deputatlarının 20 fevralda qəbul etdiyi tarixi qərarın verilməsi üçün bir nümunə olduğunu söyləməkdə yanılmırıq.

Daha çox göstər
Back to top button