BaşlıcaSiyasət

Koronavirus qloballaşmaya son qoyacaq və milli strukturlara zərbə vuracaqdır

“Əslində COVID-19 adlanan ümumyoluxucu virusunun nədən irəli gəldi, yaxud hansı dövlətin  əliylə oldu,kimə əlverişli idi, kimin üçün pis olacaqdı , məncə,müzakirə etmək çox gecdir və artıq  vacib deyil. Ən əsası, koronavirus bəşəriyyətin  və iqtisadiyyatın üzərinə təsir göstərən bir nömrəli faktora çevrildi. Ona təcili üstün gəlmək səylərindən və tədbirlərin   effektivliyindən   asılı olmayaraq, o mövcud olan dünya düzəninin, qaydalarını   dəyişəcəkdir” –deyərək 24News  ilə  söhbətində oxşar baxışı iqtisadiyyat namizədi, dosent Karen Sarkisyan  qeyd edib.

O,əmindir ki, dünyanın bəzi aparıcı ölkələri  liderlərinin umumyoluxmanı  müharibə ilə eyniləşdirməsi əbəs yerə deyil. Bəli, bu günə qədər yalnız ümumdünya müharibələri  nəticəsində ümumdünya  siyasətinin “status-kvo” su dəyişilib, parçalanan imperiyalar və dövlətlər çökərək parçalanıb. Əvəzindəsə yeniləri formalaşıb,bununla belə  nəticədə cəmiyyət sürətlə inkişaf edir və mübarizənin  teatr səhnəsi və vasitələri  dəyişilir.

“Ümumvirus yoluxmasının  bu qlobal böhranı qlobalist siyasətə və bunun nəticəsində yaranan transmilli quruluşa güclü zərbə  endirdi.Bunun  yanar sübutu,  Qədim dünyanın Avropada hökm sürən qarmaqarışıq və ağır  vəziyyətidir.Haçan ki,Avropa Birliyi dövlətlərinin öz sərhədlərini  bağlayaraq  qonşu  dövlətlərdən  təcrid olunurlar, baxmayaraq ki, onlar eyni dövlətin ayrı-ayrı “hissəcikləridir”

Həmin AB-nin özü də vaxtında tənha qalmış  İtalyaya  dəstək  verə bilmədi yəni yardım göstərməyə qadir  olmadı, hansı ki, faktiki olaraq özünə çatan  bəlayla təkbətək qalmışdır.

“Axı,  vaxtında göstərilən  yardım  digər  dövlətlərdə virusun ümumyoluxmalarının qarşısını alacaqdı, belə olsaydı  onlar indi məcburən sərhədlərini bağlamazdı” -deyərək  iqtisadçı qeyd edir.

Sarkisyana bir şey aydındır: dünya artıq əvvəlki  kimi olmayacaq və bir daha mütərəqqi və qlobalizmin alternativ siyasətini daha fraqmentar siyasətçilik əvəz edəcək ki,o da  milli maraqlar və ideyalar üzərində dayaqlanacaq.

Daha çox göstər
Back to top button