BaşlıcaErməni Soyqırımı

Gənc türklərin 1919-1921-ci illərdə məhkəmələri: türklər tərəfindən Erməni Soyqırımının tanınması

Gənc türklərin məhkəmə prosessi İstambulun Hərbi məhkəməsində (1919-cu il)

Erməni Soyqırımının gerçəkliyini təsdiqləyən bir çox sənədlər  sırasında  xüsusiylə diqqətəlayiq olan  İstambulun hərbi məhkəmələrində 1919-1921-ci illər ərzində, gənc türklərin  məhkəmələri və erməniləri deportasiya etmək və qırğınlar və qətlə yetirilməsi  təqsiriylə Türkiyədə   qaldırılan digər məhkəmə işlərinin sənədləridir ki, onlar  tanınmış soyqırım mütəxəssisi Vahagn Tatryanın hədəfli sözüylə “Bunlar türk təkzibçiliyinə qarşı ən təsiredici  antidotdur”

Birinci Dünya müharibəsində Osmanlı İmperiyasının məğlubiyyətindən sonra ölkədə çətin və gərgin vəziyyətdə  hökm sürürdü.Taleat paşa hökuməti istefa verdi və Taleat da daxil olmaqla  7 gənc türk lider alman gəmisində Almaniyaya qaçdı.

Türkiyədə onlar  həyəcanla qalib gələn güclərlə son barışıq gözlənilirdi və ehtimal olunduğu kimi ağır olacaqdı.

 Dövləti belə ağır, dəhşətli vəziyyətə gətirməkdə  Türkiyədə məhz gənc türklər   günahlandırılırdı

Bütün bunların nəticəsində , 1919-1921-ci illərdə  İstanbulun  fövqalədə hərbi  vəziyyətində, ermənilərin deportasiyası və qətilləri  ittihamıyla  63-dən artıq məhkəmə işləri keçirildi.

O cümlədən,  “Gənc türklər” partiyasının  və hökumət  rəsmiləri “Birlik və tərəqqi” partiyasının katibləri, Osmanlı İmperiyasının müxtəlif bölgələrinin qubernatorları və əyalət  rəhbərlərinin  məhkəmə işləri də daxil olmaqla keçirildi.

Gənc Türklərin mühakimə prosessləri  faktının özü də  mənalıdır, çünki Türkiyə də o vaxtkı iqtidarın şəxsində ermənilərin əvvəlcədən qərara alınmış   dövlət planına uyğun olaraq qətlə yetirildiyini etiraf etmişdir. Bu məhkəmə iddiaları sübut edir ki, ermənilərin kütləvi qırğınları Gənc türklər partiyası və hökumət tərəfindən öncədən  planlaşdırılıb

Bu məhkəmə aktları bir daha isbat edir ki, ermənilərin kütləvi qırğınları “Gənc türklər” partiyası və hökuməti tərəfindən qəstlə və planlaşdırılmış olub. Bu isə  Soyqırımını sübut etmək üçün  olduqca mühüm faktdır.

Beləliklə, məsələn, 1919-cu ildə “Birlik və tərəqqi” partiyası və hökumət  rəsmilərinin iddianaməsində  “Gənc türklər” partiyası və hökumətinin  ermənilərin  qırğını ilə bağlı açıq bir  fərman verdiyini bildirirlər. İttiham aktında “Gənc türklər”in Birinci Dünya müharibəsindən istifadə edərək erməniləri məhv etmək üçün gizli planlarını həyata keçirdikləri tam  iddia olunur.

Beləliklə 1919-1921-ci illərdə Türkiyədə. “Gənc türk”lərin  məhkəmə gedişatları ilə ədalət tam bərpa olunmadı. Həmin məhkəmə iddialarının nümunəsindən sonra belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, soyqırımı törədən cinayətkarlar  öz ölkələrinin məhkəmələrində mühakimə olunmamalıdırlar.

Hər bir soyqırımı cinayəti beynəlxalq məhkəmədə mühakimə olunmalıdır. Bununla belə  bu məhkəmə sənədlərində  olan faktlar Erməni Soyqırımı həqiqətini təsdiqləyən bəli danılmaz faktlar var.

Daha çox göstər
Back to top button