BaşlıcaTəhlil

“Hayastani Hanrapetutyun” gündəlik qəzeti: “Erməni Spyurku mərkəzyönlüdür”

“… Erməni Spyurkunun( erməni diasporu) gündəliyi həmişə Ermənistanla bağlı olub. Erməni Spyurku  yalnız eyni yerdən və ya eyni milliyyətdən olan bir toplum olmayıb. Bu, bir dövlət vahidi yaratmaq və ya gücləndirmək məqsədi ilə erməni xalqının beşiyi sayılnan bir   cəmiyyət olub.

Əgər   bu fenomen müasir zəmanənin doğumu olsaydı, bunun təbliğatı nəticəsi olduğunu bəlkə də düşünə bilərdik, ancaq təbliğat vasitələri inkişaf etdirilməmiş və çox təsir etmədiyi bir vaxtda da ermənilərin birliyini və dövlətçiliyə olan xüsusi və səmimi bir münasibəti həm də o vaxtlarda görürürük  haçan ki, təbliğedici  alətlər inkişaf etməmişdi və ictimai rəy üzərinə  böyük təsir  etmirdi.

Spyurkda assimilyasiya adi bir vətəndaş üçün şəxsiyyətini qorumaqdan daha asandır. Mənliyini qorumaq üçün xüsusi bir motivasiya və istiqamət olmalıdır. Güman etmək olarmı ki, bu istək minillik tarixdir, genetik səviyyədə inkişaf etmiş sivil özünüdərketməkdir …

Adam, haçan ki, ilk növbədə, müasir mənada desək , bir dövlətin vətəndaşı, özünü bir dövlət sahibi kimi hiss edirsə, dövlət və ya ümumi işlə maraqlanmağı öz işi,vəzifəsi hesab edir.

Daha çox göstər
Back to top button