BaşlıcaSiyasət

Azərbaycandakı avtoritar rejim repressivdir

Şübhəsiz ki, Azərbaycandakı avtoritar rejim repressivdir. Demokratiya və aşkarlığın görünüşünü yaratmaq üçün Azərbaycan rəhbərliyi hakimiyyətə gəlmək perspektivini rədd edərək müxalifətə siyasətdə iştirak etməyə icazə verir.

Əliyev rejimi siyasi partiyalar, seçkilər və parlament kimi demokratik institutlardan istifadə edir, ancaq partiyaların rəqabət aparması, seçkilərdə hakimiyyəti təhvil verməməsi və parlamentin qərar verməməsi lazım deyil.

 Bu qurumların məqsədi hakim rejimi qorumaq və iqtidarın potensial istilaçı təhdidlərinə qarşı durmaqdır. Beləliklə, hökumətyönlü bir partiyanın olması və rəqabətsiz seçkilərin keçirilməsi Prezident Əliyevin avtoritar rejiminin təkcə fərqli bir üsulu deyil, həm də qeyri-demokratik bir “lider”hakimiyyətini qorumağın yollarından biridir.

Belə bir diktaturanın əsas vəzifələri açıq müqaviməti dəf etmək və şəxsi mənfəəti maksimum dərəcədə artırmaqdır ki, bu da mövcud hökuməti qoruyarkən mümkündür.

Hakimlik edən  “Yeni Azərbaycan” partiyası Əliyevüçün cəmiyyəti idarə etmək, siyassətdə  iştirak etmək üçün nəzarət edilən imkanlar vermək və iddia edilən və ya mövcud müxalifət üçün birgə seçim etmək üçün əsas vasitə kimi ehtiyac duyur.

Hazırkı Azərbaycan parlamenti Əliyevə aşağıdakı istiqamətlərə nail olmaq üçün idealdır: seçilmiş tərkibinin təmsil olunmasını təmin etmək, onlara sorğu göndərmək imkanı vermək, müxtəlif danışıqların inkişafına nəzarət etmək və ən azından diktatorun daxili qaydalara tabe olmaq istəklərini nümayiş etdirmək.

Əliyev sisteminin əsas problemlərindən biri də xalqın zəif rəyidir. Seçkilər zamanı və elitaların rotasiyası zamanı rəqiblər olmadıqda rejim ictimai rəydəki dəyişikliklərə və müxtəlif sosial qrupların hədəflərinə obyektiv qiymət vermək qabiliyyətini itirmiş olur..

Bunları təhlil edərək əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar, parlament və seçkilər hər yolla qeyri-demokratik rejimi qoruyub saxlaya bilən əsas elementlərdir. Bu qurumlar rəhbərliyin dəyişməsinə səbəb olmur və şaquli məsuliyyət aləti deyildir.

Daha çox göstər
Back to top button