BaşlıcaSiyasət

İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına qarşı müharibəsi

Əslində İlham Əliyev təkcə Dağlıq Qarabağa deyil, həm də Azərbaycan xalqına qarşı müharibə aparır. Birinci halda hədəfi aydındırsa:

Bakının diktatoru yeni əraziləri fəth etmək vasitəsiylə öz laxlayan hakimiyyətini möhkəmləndirmək istəyirsə, ikinci halda Əliyev  öz xalqının taleyini şəxsi ambisiyalarının alətinə çevirib.

Şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqı Qarabağ-Azərbaycan cəbhəsində baş verən Qarabağ-Azərbaycan  cəbhəsində faktiki nələr baş verdiyindən və ümumiyyətlə  bütün hadisələrdən xəbərsizdir.

Dövlət-təbliğat kanallarından,güya  cəbhədə olan qələbələri barədə alınan məlumatlarla Azərbaycan  əhalisini  çaçqınlıq içərisində saxlayır və Azərbaycan dövlətinin başı üzərində Damokl qılıncı kimi asılan xaosu yaxınlaşdıraraq Azərbaycan cəmiyyətini yanıltmaqdadır.

 Minə çatan qurbanları və ikiqat yaralıların varlığını uzun müddət cəmiyyətdən gizlətmək mümkün olmayacaq.

Xüsusi ordsunun əsgərlərinin cəsədlərini həftələrcə basdırılmamış tərk etmək, hətta vəhşi heyvanlara və  vəhşi dönüzlara yem  etmək qeyri-insani əməldir.

Müsəlmanların incə dini hisslərinə toxunmaq istəməzdik, amma bir müsəlman cəsədini çöl donuzunun yeminə çevrilməsi nə dərəcədə qəbul ediləndir?

Tam bəşəri əxlaqi baxımdan bu, bir erməni hərbiçisinin cəsədi üçün   həmçinin qəbul edilməzdir və  çox təəccüblüdür ki,  niyə İlham Əliyev  öldürülən əsgərlərinin cəsədlərini toplamağı qadağan edir.

 Öldürülənlərin sayının hərbi sirr olduğunu onun dərc olunmasını  qadağan etmək nə deməkdir?

Öz xüsusi xalqınına  bu dərəcədə  etinasız olmaq , məhəl qoymamaq olarmı?.Haçan ki, nəhayət bu çoxəzablı torpaq üstə sülh  olacaqsa onda, Əliyev  övladını, əziz balasını itirmiş azərbaycanlı analar və bacıların  üzünə hansı sifətlə baxacaq?.

Və sülh  tezliklə gələcək, çünki əliyevlər klanının planları uğursuzluğa düçar oldu. Minlərlə gənc azərbaycanlının həyatı hesabına uğursuz olaraq  hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün belə bir macəraya əl atdı.

Cəbhədə  bu gün hökm sürən vəziyyət bunu sübut edir. Ancaq təəssüflər olsun  ki, Azərbaycan xalqı bundan hələlik xəbərsizdir.

1992-94-cü illərdə və daha sonra 2016-cı ilin apreldə qısa sürən   müharibələr  Əliyevlər üçün dərs olmadı.

Onlar eləcə də  anlamadılar ki,başqalarının torpağına göz dikənin öz ayağı altındakı torpaqdan da məhrum olur.

Bəs ki, Qarabağ erməni torpağıdır, bunda  sivil dünya əmin olub.

Axı,Dağlıq Qarabağ hara, aran Azərbaycanı hara? Daha demirik ki, o ərazilərin  ətrafında xalqlar və millətlər yaşayır ki onlar

Qarabağın nə tarixi, nə də onun  real mənsubiyyəti barədə heç bir  təssəvvürə malik olmadığını demirəm..

 Vaxtdır ki, sıravi azərbaycanlı  öz zəkasız hakimiyyətinə özü dərs versin və diktator Əliyev rejiminə qarşı çıxsın.

Hazırda  erməni və azərbaycanlı  xalqları  arasında  əsl  sülh və qarşılıqlı etmad üzərində dayaqlanmış  qonşuluq  olacaq.

 

Daha çox göstər
Back to top button