ArtsaxBaşlıca

Artak Beglaryan: “Artsax min illərlə erməninin olub və əbədi olaraq eləcə də qalacaq”

Artsax Respublikasının Dövlət naziri Artak Beglaryan, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin  Artsaxın statusu, Artsaxda yaşayan ermənilərin sayı və digər məsələlərlə bağlı açıqlamalarına cavab olaraq Azərbaycan prezidentinin tarixi saxtalaşdırdığını vurğuladı.

Beglaryan  qeyd edib ki, Artsax  min illərlə ki, erməninin olub və  əbədi olaraq  eləcə də qalacaqdır. Azərbaycan prezidenti öz açıqlamalarıyla  məqsədi növbəti dəfə öz  ictimaiyyətini və beynəlxalq  cəmiyyəti çaşqınlıq içərisində  saxlamaqdır.

“Artsax min illikləruzunu erməninin olub və bizim ümummilli iradəmiz və səylərimiz sayyəsində əbədi olaraq elə də qalacaq.

Əliyevlər əsirlərin qarışıqlığından gəlib gedib.Erməni Artsaxısa daima ayaqda durub”- deyərək öz Fasebook səhifəsində Beglaryan yazıb.

Əliyev növbəti dəfə “haqlıdır” haçan deyirsə  Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adında ərazi yoxdur.Bəli, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisindən kənardır.Heç vaxt Azərbaycan ərazisində omayıb və olmayacaq da.

Belgaryan nöqtəbə-nöqtə  qeyd edib:

Artsaxın statusuna dair iddiaları yalnız özünü aldatma və yalanın təzahürüdür. Çünki, mövcud itkilər və çətinliklərə baxmayaraq Artsax Respublikası (Dağlıq Qarabağ) müharibədən əvvəlki dövrdə olduğu kimi tam fəaliyyətdədir.

Bizim baş tutmuş institutlarımız və atributlarımız var və bunları inkişaf etdirmək və möhkəmləndirmək üçün iradəmiz var.Artsax xalqı və hakimiyyətləri isə  qətiyyən Azərbaycanın tərkibində hər hansısa  de yüre,yaxud de fakto  status qəbul etməyəcəkdir. Və biz ardıcıllıqla öz müstəqilliyimizin beynəlxalqcasına tanınmasına çatacağıq.

Yalan danışmağın növbəti  təzahürü həm də o  israrıdır ki, Artsaxda hazırda 25 min  sakin yaşayır. Bu o halda ki,  Artsaxda hazırda təxminən 115.000-120.000   nəfər yaşayır.

Bəyanatının məzmunu burada maraqlıdır, çünki bu şəkildə Artsaxın taleyinin və gələcəyinin Artsax xalqından asılı olduğunu etiraf edir və sadə bir hiylə ilə həqiqəti təhrif etməyə çalışır.

NKAO-nun süni bir birlik olduğunu haqlı olaraq təkrarlayaraq tarixi saxtalaşdırır, ancaq Artsaxın Azərbaycanı ilhaq etdiyi zaman heç kimin erməni xalqından soruşmadığına məhəl qoymadan onu Azərbaycana qarşı addım kimi təqdim edir.

O, tarixi təkrarən saxtalaşdırır haqlı olaraq qeyd edir ki, DQMV  süni birləmə olub.Amma bunu  Azərbaycana qarşı addım  kimi  təqdim edir.O faktı  etinasızlığa vurur ki, Artsaxı Azərbaycana   birləşdirərkən əslində məhz erməni xalqından  kimsə  soruşmayıb

 Həqiqət budur ki, münaqişə sovetdən əvvəlki dövrdə başlamış və Sovet İttifaqının ilk illərində tamamilə ermənilər yaşayan Artsax xalqının iradəsi əleyhinə ədalətsiz qərarlar qəbul edilmişdir.

 Odur ki, 1988-ci ildən bəri münaqişə barədə düşünmək  heç yerində deyil.  Artsax  1921-ci ildə nəinki  yalnız Azərbaycana birləşdirilib,həm də o zaman  və SSRİ-nin  süqutuna kimi saxtalıqla  və əksərən Dağlıq Qarabağ sərhədləri ixtisar olunub, saxta şəkildə  (o cümlədən 1928-ci ildə DQMV-nin SSRİ sərhədlərindən kəsilməsi də daxil olmaqla), demoqrafik mənzərə süni şəkildə dəyişilərək ağ soyqırımı həyata keçirilib

Faktiki olaraq DQR-nin qurulmasına toxunarkən  məlum olur ki, Əliyev münaqişənin həlli işində onun əsaslarını nəzərdən keçirmək ehtiyacını qəbul edir (sərhəd və demoqrafik mənzərə daxil olmaqla) .

Əgər ermənilər Artsaxa 19-cu əsrin əvvəllərindən təzə gələnlərdirsə , onda əsrin əvvəlində Pənah və İbrahim xanları 18-ci əsrin ortalarında kiminlə vuruşdular? XVIII əsrin əvvəllərində Artsaxda Osman qoşunlarını kim məğlub etdi?.

 Qandzasar və Dadivankın orta əsr qeydləri hansı dildə yazılıb? Dadivankın orta əsr kitabələri, qədim və orta əsr xarici tarixçiləri erməni Artsaxı haqqında ifadə vermək üçün məgər rüşvət almamışlarmı?.

Daha çox göstər
Back to top button