BaşlıcaSiyasət

Əliyev fürsət verdi, başlayaq

Bəlkə də mediadan başlamaq lazımdır.Məsələn,”Azərbaycan” sözünü dövlət adı olaraq istifadə etməməklə başlamalı.

Bu süni birləşmə 100 il əvvəl Moskva tərəfindən Ermənistan və İrana qarşı müəyyən siyasi məqsədlər naminə yaradılmış və ”Azərbaycan” adlandırılmışdır.

İndi də Rusiya “üçtərəfli formatla” ruh uşağını bir dövlət olaraq “qanuniləşdirməklə” məşğuldur.

Sözsüz ki,”Azərbaycan” ın qanuniləşdirilməsi erməni torpaqları və irsi hesabına baş verir.Biz  bununla razıyıqmı? Buna uyğun olaraq, “Azərbaycan” və “Azərbaycan prezidenti” ifadəsindən başlayaq.

”Azərbaycan”I ya dırnağarasında” istifadə etməli,ya da Qərbin Yaxın Xəzər təşkilatı forması  istifadə edilməlidir.

 Bakı Bakurakert,  2-ci əsrdə qurulub və Bakur şahınınadını daşıyıb.

Bakurakertdə  19-cu əsrdə neht sənayesi və şəhərsalma işində ermənilər  qətiyyətli  sərmayə edibşRusiyada isə ilk neft  boruları Bakı-Batum erməni soylu işgüzar Mantaşov tərəfindən qurulub.

Gandzak, Partav, Aveğu, Agçapat, Karvacar, Tərtər, Akna və bir çox digər qədim yaşayış yerlərinin erməni toponimləri haqqında bir kəlmə belə yoxdur; onlar Xəzərin Qərbində qorunub saxlanılmış və bu gün də rəsmi istifadədədir. Artıq Naxicevanın adı çəkilmir.

Bu sıradan bir dil mübarizəsi deyil, bu, insanın öz hüquq və tələbləri ilə bağlıdır.

Հայաստան-Ադրբեջան, հայ-թաթար հարաբերությունները. 3 սեպտեմբեր, 1918թ - Aniarc
Daha çox göstər
Back to top button