BaşlıcaSiyasət

ER İHM: “Ruben Vardanyan və başqalarının həbsi beynəlxalq hüquqi təminat və standartların vasitələri ilə baş verir”

Ruben Vardanyan  cari il sentyabrın 27-də Azərbaycanın sərhəd xidməti tərəfindən həbs edilib. Ona, Azərbaycan Cinayət məcəlləsiylə  nəzərdə tutulan  terrorizmi maliyyələşdirməkdə,  qanunla nəzərdə tutulmayan  silahlı təşkilatları, yaxud qruplaşmaların yaradılmasında  və fəaliyyətində iştirakına, eləcə də, Azərbaycan Respublikasının dövlət dövlət sərhədini qeyri-qanuni  keçdiyi üçün məsuliyyətə cəlb edilmişdir.

Hüquq müdafiəçisi qeyd edir ki, həm Ruben Vardanyanın, həm də Azərbaycan tərəfindən azadlıqdan məhrum edilmiş digər etnik ermənilərin fundamental hüquqlarına müdaxilə beynəlxalq hüquqi təminat və standartların pozulması ilə  həyata keçirilir.

Xüsusilə:

Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Ruben Vardanyanın həbsi prosesini ətraflı şəkildə  videoya çəkmişdir.

 Bundan sonra Azərbaycanın bir sıra KİV-ləri həbs prosesini əks etdirən video və fotolar yayıb. Orada bir neçə azərbaycanlı xidmətçilərin Ruben Vardanyanı necə həbs edib aparması olduqca aydın şəkildə təsvir olunur.

Daha sonra başqa bir fotoda Ruben Vardanyanın əllərini tutan iki azərbaycanlı zabitin arxasında maskalı silahlı zabitin dayandığını görmək olar.

Başqa bir videoda iki azərbaycanlı silahlılar  və onların arxalarında  maskalanmış  silahlı qulluqçular Ruben Vardanyanın  əlləri arxaya və qandallı, başı aşağı əyilmiş şəkildə olan  prosesesi  vidioya çəkdiyi təsvir olunub.

Ruben Vardanya qarşı nifrət və təhlükəsizlik tədbirlərinə qarşı silahlı hücumlar, erməniləri öldürmə cəhdləri, ermənilərə qarşı dərin nifrətlə silahlanmış bu video Azərbaycan mediasında geniş yayılmışdır.

Ruben Vardanyana qarşı nifrət və düşməncəsinə təhqirlər, erməniləri öldürməyə çağırışlar, ermənilərə qarşı dərin nifrətlə müşayiət olunan bu video Azərbaycan mediasında geniş yayılır.

Bu kontekstdə diqqəti çəkən məqam odur ki, Ruben Vardanyan azadlıqdan məhrum edilməmişdən əvvəl hətta Azərbaycan prezidenti, rəsmi şəxslər öz çıxışlarında, Azərbaycan cəmiyyəti, o cümlədən ictimai xadimlər, media artıq ona “cinayətkar” damğasını vururdular.

Hüquq müdafiəçisi vurğulayır ki, etnik nifrətin təbliği və təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulduğu şəraitdə Ruben Vardanyanın fundamental hüquqları, o cümlədən işə ədalətli məhkəmə araşdırması tələbləri əsasında düzgün baxılması təmin edilə bilməz. Ədalətli və qərəzsiz məhkəmə araşdırması ilə təmin edilə bilməz.

Vurğulamaq lazımdır ki, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ bir sıra beynəlxalq hüquqi sənədlərdə, o cümlədən İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamədə, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktda, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasında təsbit edilmişdir.

Azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ çərçivəsində azadlıqdan məhrumetmənin özbaşınalığına gəlincə, Avropa Məhkəməsi təsdiq edib ki, “özbaşınalıq” anlayışı təkcə milli qanunvericiliyin tələblərinə cavab verməklə məhdudlaşmır.

 İstənilən halda azadlıqdan məhrum etmə yalnız Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarına uyğun olduqda qanuni ola bilər.

Müdafiəçi Laçın dəhlizi ilə Dağlıq Qarabağdan Ermənistana hərəkət zamanı Azərbaycanın azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququna müdaxiləsi ilə bağlı xəbərdarlıqlar almağa davam edir və hüquqi təminatlarla bağlı yuxarıda qeyd olunan bütün qeydlərin yerdə qalanlara da şamil olunduğunu vurğulayır.

Maraqlı şəxslərin əsas hüquqlarının lazımi şəkildə təmin edilməsi və qanuni prosedurlara hörmət edilməsi üçün təsirli tədbirlərin görülməsi, habelə səlahiyyətli orqanlar və insan hüquqları mandatı olan qurumlar tərəfindən operativ və adekvat cavab verilməsi zəruridir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq və Azərbaycanın dərin köklü anti-erməni siyasətini nəzərə alaraq, Ermənistan Respublikasının hüquq müdafiəçisi Azərbaycanın Ruben Vardanyanın və başqalarının fundamental hüquqlarına müdaxiləsinin beynəlxalq hüquqi standartların pozulması olduğunu vurğulayır.

Bu isə o deməkdir ki, onlar sivil dünyada ümumi qəbul edilmiş müasir beynəlxalq hüquqi standartlara zəmanət və standartlara uyğun gəlmir.

Müdafiəçi Laçın dəhlizi ilə Dağlıq Qarabağdan Ermənistana keçərkən Azərbaycanın azadlıq və şəxsi təhlükəsizlik hüququna müdaxiləsi ilə bağlı xəbərdarlıqlar almağa davam edir və hüquqi təminatlarla bağlı yuxarıda qeyd olunan bütün şərhlərin digər hallara da aid olduğunu vurğulayır.

Yuxarıda göstərilənlər narahatlığı gücləndirir ki, belə şəraitdə Azərbaycanda etnik ermənilərə qarşı heç bir məhkəmə əsas insan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq hüquqi standartlara uyğun həyata keçirilə bilməz.

Maraqlı şəxslərin əsas hüquqlarının lazımi şəkildə təmin edilməsi və qanuni prosedurlara hörmət edilməsi üçün təsirli tədbirlərin görülməsi, habelə səlahiyyətli orqanlar və insan hüquqları mandatı olan qurumlar tərəfindən operativ və adekvat cavab verilməsi zəruridir.

Daha çox göstər
Back to top button