BaşlıcaSiyasət

Bəyanat: “Azərbaycan erməni-azərbaycanlı birgə yaşayışını istisna etmək cəhdini  dəfələrlə sübut edib”

Qardman-Şirvan-Naxicevan Ümumaməni Birliyi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ATƏT Parlament Assambleyasının  sədri Pia Kauman ilə görüşündə səsləndirdiyi bəyanata cavab verib.

Birliyin yaydığı bəyanatda deyilir:

“Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq kimi təhlükəli praktikasını davam etdirməkdədir. Noyabrın 14-də ATƏT Parlament Assambleyasının rəhbəri Pia Kauman ilə görüşündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bəyan edib ki, Azərbaycan bir neçə ildir “Birgə yaşamaq və qayıdış üçün aydın və şəffaf planı” və Ermənistanı bu plandan imtina  etməkdə ittiham edib.

Bu müşahidə ən azı bir neçə qeyri-dəqiqliyi ehtiva edir. Əvvəla, “aydın və şəffaf birgə yaşayış və qayıdış proqramı” ən böyük yalandır, onun reallıqdakı bütün komponentləri fərqli məzmun kəsb edir.

Ən azı son 30 il ərzində Azərbaycan hər hansı erməni-azərbaycanlı birgə yaşayışını istisna etmək istəyini davamlı şəkildə nümayiş etdirib.

Tarixi Qardman, Şirvanın, Naxicevanın tamamilə məcburi erməni əhalisinin məhv edilməsi, erməni irsinin mənimsənilməsi və dağıdılması, yatmış erməni zabitinin baltalanması və cinayətkarın milli qəhrəmanadını alması, məktəb dərsliklərində görünməmiş erməniliyə nifrətinin təbliği və nəhayət, 2020-2023-cü illərdə bütün dünyanın şahidi olduğu Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə qarşı soyqırım xarakterli siyasi və hərbi davranışıyla Azərbaycan isbat edib.

Prezident Əliyevin qeyd etdiyi “aydın və şəffaf” proqram Ermənistan Respublikasının bütün ərazisini təkcə “Qərbi Azərbaycan” deyil, həm də “Azərbaycanın qədim vətəni” hesab edən Azərbaycan irredentist maksimalizminin ən parlaq nümunəsidir.

Bu gün Azərbaycanda hökm sürən tarixi yanlış təsəvvürlərə görə dərin təəssüf hissi keçiririk. Bundan əlavə, xatırlatmaqla qeyd etməliyik ki, “Azərbaycan” termini Şərqi Zaqafqaziyaya yalnız 1918-ci ildə İran Atrpatanından götürülmüş  və tətbiq edilmişdir.

Biz Azərbaycana bəzən öz tarixi qavrayışlarının qabığından kənara baxmağı, “qədim” ifadəsinin əsl mənasını anlamaq üçün qədim və orta əsr erməni və xarici tarixçilərinin əsərlərini öyrənməyi tövsiyə edirik.

Ermənistana qarşı ittihamlar öz cinayətlərini gizlətmək cəhdləri qədər əsassızdır. Azərbaycan prezidentinə sual vermək yerinə düşər ki, 90-cı illərin deportasiyası zamanı sayı yarım milyondan çox olan tarixi Qardmanda, Şirvanda, Naxicevanda əsrlər boyu yaşayan ermənilər bəs haradadır, onların mal-mülkləri nə oldu?

 Bakıda erməni izləri nədən itib-batdı? Qədim Cuğa qəbiristanlığıyla hesablaşmada məqsəd  nə idi?

Prezident Əliyevə xatırladırıq ki, birgə yaşayış fundamental insan hüquqlarına qarşılıqlı hörmət və təminatlı təhlükəsizliyin təmin edilməsini nəzərdə tutur ki, bu da yalnız Azərbaycanın erməni nifrətinə əsaslanan dövlətin daxili və xarici siyasi xəttindən əl çəkməsi, Ermənistanın ərazi bütövlüyünü və siyasi mövqeyini faktiki olaraq tanıması və ona hörmət etməsi və tarixi yetkinlik nümayiş etdirməsi, öz cinayətlərinin məsuliyyətini öz üzərinə götürməsi şərti ilə mümkündür”.

Daha çox göstər
Back to top button