BaşlıcaBeynəlxalq

EİD idarəsinin Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi prosesi və əldə olunan razılaşma haqqında məktubu

Erməni İnqlab Daşnaktsutyun idarəsi Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi prosesi və nəticədə əldə olunan razılaşma ilə bağlı bəyanat yayıb.

Bəyanatı diqqətinizə təqdim edirik:

“Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında aparılan danışıqlar prosesiniizləyərək , biz iki ölkənin yüksək rütbəli rəsmilərinin bəyanatlarını araşdıraraq qeyd edirik:

– Müzakirə olunan sənədin razılaşdırılması prosesində Azərbaycan Artsaxın zəbti və ER bəzi ərazilərinin işğalı ilə bağlı güc və güc təhdidlərinə əl atmaqla əldə etdiklərini düzəltmək niyyətindədir.

– göründüyü kimi oxşar sənədləelə Azərbaycan Artsax məsələsini qaptmaq istəyindədir.Üstəlik, Ermənistana qarşı  təhdidlər getdikcə çoxalır ER  öz təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin etmək, nəqliyyat yollarını blokdan çıxarmaq üçün heç bir əlavə təminat almır.

 Azərbaycanın növbəti düşmənçilik hərəkətlərinin qarşısının alınması üçün effektiv mexanizmlər yradılmır ki, onunla  Azərbaycan tərəfindən  gələcək  düşmənçilik  prosesləri hərbi təcavüz də daxil olunmqla qarşısı  alınsın.

Yaranan şəraitlərdə  mövcud  amilləri hesaba almaqla  milli-dövlət mənafelərini müdafiə etmək əsasında münasibətlərin nizamlanması  gərək aşağıdakı prinsiplər əsasında aparılsın:

1)

  1. Etibar mühitini  yaratmaq məqsədiylə ilkin şərtlər kimi ER süveren ərazisindən Azərbaycan qoşunlarının çıxarılması, eləcə də  bütün hərbi əsirlərin və saxlanılan şəxslərin geri  qayıdışı,mövcud humanitar məsələlərin həlli və  mədəniyyət irsin qorunması

2. Davamlı sülhün bərqərar olması üçün,  mövcud müqavilə  münasibətləri tənzimləyən, tərəflərin qanuni mənafeyinə hörmətlə yanaşan, müqavilənin predmeti olan bütün məsələlərin həlli yollarını ehtiva edən tam sənəd olması zəruridir.

 3. İstənilən saziş erməni xalqının ayrılmaz hüquqlarına xələl gətirməməlidir. Həyati imtiyazlar və çatışmazlıqlar bir kənara qoyulmalı və Ermənistan Respublikasının mövcud konstitusiya və hüquq normalarına və diplomatik praktikasına uyğun olaraq maraqlarımızı aydın şəkildə təsbit etməlidir.

4. Delimitasiya və demarkasiya Azərbaycan Respublikası MDB-ə üzvülük edilən andan (24 sentyabr 1993-cü il) faktiki  istifadə olunan sərhədlər olmalıdır. İki ölkə arasında demarkasiya və delimitasiya gərək  ən yaxşı beynəlxalq təcrübə və normalara uyğun olmalı və “Vyana Konvesiyasınnın”(1969), Helsinki Yekun Aktı”na (1975) və ATƏT katibliyinin”Dövlət sərhədlərinin  delimitasiya və demarkasiya,   təcili məsələlər və həll  yolları”(2017) sənədinin  konseptual normalarından, o cümlədən o prinsiplərdən ki,güc təhdidi və ya güc tətbiqi nəticəsində yaranan hər hansı beynəlxalq müqavilənin və etibarsız olması prinsipidir.

5. Suverenliyə heç bir məhdudiyyət qoyulmadan nəqliyyat və digər rabitə vasitələrinin tam və eyni vaxtda bloklanmasının aradan qaldırılması.

6. Artsax məsələsinin yekun siyasi həllinə və Artsax xalqının əsas hüquqları tam reallaşana qədər, Artsax ermənilərinin öz vətənlərinə kollektiv, maneəsiz və təhlükəsiz şəkildə qayıtmasını təmin etmək, onların hüquqlarına tam hörmətlə yanaşmaq lazımdır. etnik təmizləmə nəticəsində əzilmiş və məcburi köçkün edilmişdir. Geri qaytarılması üçün məcburi şərt yerinə yetirilməlidir.

– Artsaxa müvəqqəti statusun verilməsi, Artsax ermənilərinin mülki və siyasi hüquqlarının beynəlxalq standartlarla tam təmin olunmasının təmin edilməsi,

– Artsax xalqının təhlükəsizliyinə, o cümlədən sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi üçün effektiv təminatların verilməsi,

– Ermənistanla maneəsiz quru əlaqəsinin təmin edilməsi. Bu prinsiplərə əməl edilmədən imzalanan hər hansı sənəd regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına töhfə verməyəcək, əksinə, problemlərin güc yolu ilə və ya güc təhdidi ilə həlli presedentini təsdiq edəcək”.

Mətn factor.am-ə məxsusdur.

Daha çox göstər
Back to top button