BaşlıcaEkonomika

Ermənistan və Səudiyyə Ərəbistanı üçün yeni imkanlar dövrü

Ermənistan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasına dair tarixi addımla bu həftə iki dövlət arasında iqtisadi, sosial və strateji əməkdaşlıq üçün geniş imkanların yeni dövrü başlayır.

Bu hadisənin əhəmiyyəti və müsbət təsiri Ermənistan üçün böyük ola bilər. Səudiyyə Ərəbistanı ərəb və İslam dünyasında əhəmiyyətli təsirə malik olan nüfuzlu regional gücdür.

Daha dəqiq desək, Ermənistan Respublikası və Səudiyyə Ərəbistan Krallığı insan potensialının önə çəkiləcəyi və dövlətin inkişafına yeni təkan veriləcəyi gələcəyin qurulmasında səmərəli tərəfdaş ola bilərlər.

Ermənistan üçün bu əlaqələrin inkişafı onun xarici siyasətinin şaxələndirilməsinin göstəricisi və eyni zamanda bu prosesə dəstəkdir. Ermənistan bir tərəfdaşdan hədsiz dərəcədə asılılıq dövründən digər ölkələrlə aktiv əlaqələr qurmağa doğru gedir.

Səudiyyə Ərəbistanı ilə yanaşı, Ermənistan yüksək peşəkar tərəfdaşlıq strategiyaları, xaricə investisiyalar üçün əhəmiyyətli maliyyə potensialı və innovasiyaları inkişaf etdirməsinə kömək edən tərəfdaşlıqlar qurması ilə seçilən institutsionallaşmış müasir ölkə ilə məşğul olacaq.

 Bu, əldə edilə bilən, qarşılıqlı faydalı məqsədləri müəyyənləşdirməyə kömək edəcək ümumi dəyərləri və maraqları bölüşmək üçün yaxşı vaxtdır.

 Ermənistan üçün balans və anlaşma yolu ilə Səudiyyə Ərəbistanına təkliflərin xəritəsini çıxarması vacib olacaq. Eyni zamanda, Ermənistan Səudiyyə Ərəbistanına onun inkişafını dəstəkləmək üçün strateji təkliflər təqdim etməlidir.

Ermənistanla Səudiyyə Ərəbistanı arasında diplomatik münasibətlərin qurulması ümumilikdə Cənubi Qafqaz üçün də mühüm müsbət hadisədir. Səudiyyə Ərəbistanının böyük resursları və yüksələn güc kimi ambisiyalarını nəzərə alsaq, krallıq regionun sabitləşməsi və davamlı inkişafında mühüm rol oynaya bilər.

Səudiyyə Ərəbistanı gələcək münaqişələrin qarşısını almaq üçün vasitəçi kimi çıxış edə bilər. Amma daha dolayı yanaşmada belə, Səudiyyə Ərəbistanı diplomatik rıçaqları və bütün tərəflərlə əlaqəsi, eləcə də Ermənistanın iqtisadi inkişafının əsas sahələrinə uzunmüddətli investisiyalar yatırmaqla sabitliyə töhfə verə bilər.

Səudiyyə Ərəbistanının xarici siyasəti özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilir. O, özünü iqtisadi rifahın və davamlı sülhün hakimi kimi təqdim edir. O, həm də Rusiya ilə möhkəm münasibət saxlayaraq ABŞ-la münasibətləri qoruya bilən neytral ölkə kimi çıxış edir.

Hətta Türkiyə və İran kimi keçmiş regional rəqibləri ilə işləyən diplomatik əlaqələr qurmuşdur. Çinin vasitəçiliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı və İran İsrail və HƏMAS arasındakı müharibədən az əvvəl diplomatik münasibətləri bərpa etmək barədə razılığa gəliblər. Bu, Səudiyyə Ərəbistanına münaqişəli blokları qütbləşdirmədən Cənubi Qafqazın bütün ölkələri ilə bərabər şəkildə əməkdaşlıq etmək imkanı verir.

Çoxtərəflilik hazırda Səudiyyə Ərəbistanının xarici siyasətinin əsas dayağıdır. Diversifikasiya gündəliyinin bir hissəsi kimi Səudiyyə Ərəbistanı ilə əməkdaşlığın qurulması, eləcə də Fransa, Misir, Yunanıstan və Kipr kimi digər tərəfdaşlarla əlaqələr Ermənistanın iştirakını və birgə layihələrin uğurunu gücləndirə bilər.

 Bundan əlavə, ərəb və islam dünyasında, eləcə də BRİKS, ŞƏT, İƏT və digər çoxtərəfli formatlarda aparıcı rolunu nəzərə alaraq, Ermənistanın Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərinin güclənməsi digər dövlətlərə müsbət siqnal verəcək və onları konstruktiv olmağa təşviq edəcək.

Səudiyyə Ərəbistanı regional konstruktiv mövqeyə malik bir güc kimi mövqeyini gücləndirdiyi üçün Cənubi Qafqaz ölkələri ilə münasibətlərdə mövcudluğu və diplomatik miras qurması vacib olacaq.

Üstəlik, öz cəmiyyətinin potensialını tam reallaşdırmağa yönəlmiş daxili inkişaf prosesində Səudiyyə Ərəbistanı Ermənistan timsalında özünə dost tapa bilər. İki xalq arasında çoxəsrlik dərin mədəni bağlılıq irsi var.

Xüsusilə Suriya və Livandan olan erməni immiqrantlar Səudiyyə Ərəbistanında müasir krallığın qurulmasında iştirak etmiş insanlar kimi çox yaxşı reputasiyaya malikdirlər.

 Mədəni mübadilələr, nikahlar və ortaq tarixdəki bir çox diqqətəlayiq məqamlar bir çox təşəbbüslərə səbəb ola biləcək müsbət əlaqələr yaratdı.

Səudiyyə Ərəbistanı üçün Cənubi Qafqaz böyük Yaxın Şərqin ayrılmaz hissəsidir. Səudiyyə Ərəbistanı regional konstruktiv güc kimi mövqeyini gücləndirdiyi üçün Cənubi Qafqaz ölkələri ilə mövcudluğunu qoruyub saxlamaq və diplomatik irs qurmaq onun üçün vacib olacaq.

Üstəlik, öz cəmiyyətinin bütün potensialını reallaşdırmağa yönəlmiş daxili inkişaf prosesində Səudiyyə Ərəbistanı Ermənistanda özünə dost tapa bilər. İki xalq arasında dərin mədəni əlaqələrin çoxəsrlik irsi var. Xüsusilə Suriya və Livandan olan erməni immiqrantlar Səudiyyə Ərəbistanında müasir krallığın qurulmasında köməklik göstərmiş kimi çox yaxşı reputasiyaya malikdirlər. Mədəni mübadilələr, nikahlar və ortaq tarixin bir çox görkəmli məqamları bir sıra təşəbbüslərin əsasını təşkil edə biləcək müsbət əlaqələr yaratmışdır.

Səudiyyə Ərəbistanı həm ölkə daxilində, həm də xaricdə iqtisadi artıma təkan verə biləcək fundamental yeniliklərə böyük sərmayə qoyur. Bu məqsədə ölkə daxilində nail olmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanı sürətli inkişafa təkan verəcək istedad və intellektual kapital cəlb etmək istəyir.

 Qarşılaşdığı çətinliklərə baxmayaraq, Ermənistan Səudiyyə Ərəbistanının texnologiyadan tutmuş mədəniyyətə qədər əsas sahələrdə böyüməsinə təkan verə biləcək həllər müəyyən edib və inkişaf etdirib.

Səudiyyə Ərəbistanının tərəfdaş ölkələrlə qarşılıqlı fəaliyyətinin əsas istiqaməti iqtisadiyyatın strateji əhəmiyyətli sektorlarına uzunmüddətli investisiyalardır. Ermənistan ağlabatan məqsədyönlü birgə investisiya imkanlarını seçmək üçün ciddi araşdırmalar aparmalıdır.

Bu, xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanının böyük marağına səbəb olan kənd təsərrüfatı, süni intellekt, bərpa olunan enerji və yüksək texnologiyalar sahələrində özünü göstərir.

Səudiyyə Ərəbistanının irimiqyaslı, uzunmüddətli kapital qoyuluşlarını təmin etmək qabiliyyətini nəzərə alsaq, ikitərəfli layihələrə Ermənistana transformativ təsir göstərəcək infrastruktur və iqtisadi inkişafa investisiyalar daxil ola bilər.

Hökumətin apardığı müzakirələrdən əlavə, vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsləri xalq diplomatiyasının inkişafına və Ermənistan və Səudiyyə Ərəbistanının aparıcı təşkilatları arasında konkret strateji əməkdaşlığın qurulmasına böyük töhfə verə bilər.

Ermənistan Ermənistan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında səmərəli və qarşılıqlı faydalı təşəbbüsləri araşdırmaq üçün özəl sektorun, sosial sahibkarlığın, texnologiyanın inkişafı və investisiyanın, kənd təsərrüfatının və digər sahələrin ən yaxşı nümayəndələrini cəlb etmək üçün mühüm imkana malikdir.

Bu əməkdaşlıq sahəsi həmçinin hazırda Səudiyyə Ərəbistanında həyata keçirilən və krallıqda yeni yaradılmış mərkəz və universitetlərdə cəmləşmiş müxtəlif elmi təşəbbüslərdə iştirak edə bilən Ermənistanın akademik institutlarını, elmi platformalarını və texniki tədqiqatçılarını da əhatə edə bilər.

Turizm və ticarət əlaqələrinin inkişaf potensialı var və Səudiyyə Ərəbistanı kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı üçün potensial bazara çevrilə bilər.

Ermənistan üçün bu həm də onun Spyurkunu  (diasporunu) aktivləşdirmək üçün bir fürsətdir. Saylarının az olmasına baxmayaraq, erməni Spyurku , xüsusən də texnologiya sektorunda qlobal əlaqələri və təmsilçiliyi sayəsində daha böyük çəkiyə malikdir.

Erməni Spyurkunda əsas əlaqələr Səudiyyə Ərəbistanının öz inkişaf hekayəsini qurmaq istədiyi biznes və innovasiya potensialını cəlb edə bilər.

Mədəniyyət sektorunda Səudiyyə Ərəbistanı musiqi sənətinin inkişafında və konsertlər və musiqi dialoqu üçün infrastrukturun yaradılmasında əsas investordur.

Yaxın Şərqdə erməni icması tərəfindən mədəni sərvətlərin yaradılması tarixini nəzərə alsaq, mədəni sərvətlərin yaradılmasında erməni rəssamların, təhsil müəssisələrinin və yaradıcılarının iştirakı Səudiyyə Ərəbistanı üçün bu mirasın təbii davamıdır.

Bu, iki dövlətə mədəni diplomatiyanın mühüm məqsədlərinə nail olmağa imkan verəcək və insanlar arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək.

Ermənistanla Səudiyyə Ərəbistanı arasında diplomatik münasibətlərin qurulması Cənubi Qafqazın inkişaf trayektoriyasını müsbət istiqamətdə dəyişə bilər.

Bu fürsət Ermənistan və Səudiyyə Ərəbistanının bir-birindən öyrənə biləcəyi və bir-birləri haqqında daha çox öyrənə biləcəyi bir məqamdır.

Hər iki ölkə bu məqamdan istifadə etməli və əməkdaşlıq və qarşılıqlılığa əsaslanan tərəfdaşlıq qurmaq üçün səmimi və səxavətlə bir-biri ilə bölüşməlidir.

Daha çox göstər
Back to top button